Herstel Goese vesten afgerond Helofyten- filter op Tholen aan de slag Edwin Arens: 'Als aquatisch ecotechnoloog zit ik niet altijd achter de computer!' Sandra Stoel-Schipper: '...de ruis moet er nog uit' ■fcaiSiJLÏA Nadat in juni de aannemer zijn laatste spullen aan de oevers van de Westvest opruimde, werd de algehele afronding van dit miljoenenproject op 28 augustus op bescheiden wijze gevierd. Nadat zij een koppel over het opgeknapte water van de Oostvest scherende ganzen hadden ont huld, schudden burgemeester Van der Zaag en dijkgraaf Gosselaar elkaar de hand: 'Bedankt voor de prettige en vruchtbare samenwerking!' heeft onderzocht en voor het nageslacht vast gelegd. Voor de samenstelling van de onder grond kunnen we beschikken over de onder zoeksrapporten van TNO. En natuurlijk hebben we de waterschapsarchieven. Daarin zitten de peilrapportages vanaf ongeveer 1880. Als aquatisch ecotechnoloog zit ik dus niet altijd achter de computer!' Sandra: 'Een technische achtergrond heb ik niet als MEAO'er Bestuurlijk. Bij toeval ben ik in dit vak gerold en heb het in de praktijk geleerd. Voor mij is het wel allemaal beeldschermwerk. Saai is het nooit, want het peilen is geen doel maar een middel. De acties die eruit voortkomen, daar gaat het om. En daar word ik als schakel tussen inwinning en interpretatie van de peilresulta- ten ook bij betrokken.' Belangstellenden kunnen een exemplaar van de rapportage peilingen aanvragen bij de afde ling Communicatie van het waterschap, tele foon (0113)241209 of e-mail communicatie@wze.nl. september 2000 Gezworene Ad Ruijtenberg hanteert een inge nieus apparaat om rietplanten te poten. Met deze voor een waterschapsbestuurder verre van alledaagse handeling opende Ruijtenberg op zaterdag 2 september het helofytenfilter naast de rwzi Sint Maartensdijk. Bij wijze van proef laat het waterschap het effluent van deze installatie door een flink, kronkelend rietveld stromen, zodat het water door deze natuurlijke extra zuivering nog schoner wordt. Op dezelfde dag hield het waterschap open huis op deze zuiveringsinstallatie: maar liefst vijfhonderd belangstellenden trotseerden het beestenweer en lieten zich door klaarmeesters rondleiden en voorlichten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 11