Sneeuwbaleffect vanuit een speelhok Beroep onder de loep (V): de educatief medewerker door Karen Kroese Sinds september 1997 kent waterschap Zeeuwse Eilanden de functie educatief medewerker, als eerste vervuld door Hannie Kool-Blokland. Hannie had een aantal jaren voor de klas gestaan en werkte al bij de afdeling Communicatie. Zij was de aangewezen persoon om de communicatie-poot educatie op te bouwen. Eén dag per week besteedt ze momenteel aan educatieve werkzaam heden. Hannie: 'Ik zou zo de hele werkweek kunnen vullen met educatie, want het loopt als een trein.Om haar andere werkzaamheden geen gevaar te laten lopen, beperkt zij zich tot de donderdag wat educatie betreft. Natuur- en milieueducatie staat volop in de belangstelling. 'Een beter milieu begint bij jezelf, is inmiddels een bekende slogan gewor den. De hoop is natuurlijk dat dergelijke kreten uiteindelijk resulteren in een verandering van gedrag. De overheid hecht er aan dat huidige en komende generaties de waarde inzien van een gezond en evenwichtig milieu. Het Rijk presenteerde onlangs het programma 'Leren voor duurzaamheid', waarbij scholen, bedrijven en overheden worden aangezet bewustwor ding van duurzaamheid na te streven door voorlichting en onderwijs. De Provincie volgt met een beleidsnota natuur- en milieueducatie. Waterschap Zeeuwse Eilanden onderschrijft het belang van al deze aandacht. Immers, het waterschap is een belangrijke schakel in onze leefomgeving. En educatie van zowel jeugd als volwassenen biedt veel mogelijkheden om hen in aanraking te brengen met het milieuvriende lijke karakter van het waterschap en zijn bijdra ge aan de maatschappij. Aantrekkelijk Nu de spullen voor de open dag op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Sint Maartensdijk klaarliggen, lijkt haar kamer wel een speelhok. Een buttonapparaat, kleurplaten en stiften, een waterspel, kleurige folders; het ziet er allemaal heel aantrekkelijk uit. Hannie: 'Het is erg leuk om kinderen stapje voor stapje te laten ontdekken wat er vastzit aan dagelijk se zaken als het doortrekken van het toilet. september 2000

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 14