Voorkomen is beter Moby helpt Zeeland drooghouden door Danielle Laing Bij grote hoeveelheid neerslag kan het gebeuren dat de 65 poldergemalen van Zeeuwse Eilanden niet snel genoeg het water uit de polders kunnen pompen. Als we terug kijken naar het slechte weer van september 1998, dan zien we dat heel wat delen van Zeeland veel wateroverlast hebben gehad. Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft inmiddels heel wat maatregelen getroffen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Eén van deze maatregelen is de aanschaf van mobiele pompinstallaties, Moby's genaamd. De Moby's zijn overal inzetbaar en kunnen in noodsituaties zorgen voor een flexibele bema ling van bepaalde gebieden. In het najaar van 1998 konden sommige pompen in de gemalen de neerslag niet aan. Om overlast te voorko men of sneller te verhelpen waren extra pom pen nodig. Helaas had het waterschap die toen nog niet van flink kaliber en was het afhanke lijk van materieel van derden, zoals Rijkswater staat en particulieren. Vandaar dat het water schap heeft besloten te investeren in mobiele noodpompen. Op maat Zeeuwse Eilanden heeft vier grote en zes kleine pompen gekocht. De kleine pompen zijn ver spreid over het gebied. Ze verplaatsen per stuk 480 m3 water per uur en worden aangedreven door tractoren. In een oogwenk zijn ze opera tioneel. De vier grotere pompen daarentegen hebben elk een capaciteit van ruim 3200 m3 water per uur bij een opvoerhoogte van tien meter. Per pomp is dit vergelijkbaar met de capaciteit van vijftien brandweerpompen. Samen kostten de grote pompen 1.380.000,-, de kleine pompen waren goed voor 112.000,- inclusief de benodigde leidingen. De Moby's zijn voor Zeeuwse Eilanden op maat gemaakt door Bosman Watermanagement bv uit Piershil. In oktober is het bericht ontvangen van Dienst Landelijk Gebied dat namens het Provinciaal Bestuur van de provincie Zeeland een eenmali ge subsidie van maximaal 400.000,- is toege kend op grond van de Kaderverordening Plattelandsontwikkeling van de Europese Unie. Opzichzelfstaand De vier grote pompen kunnen bij de grotere gemalen aan de zeedijken worden ingezet. Ze hebben namelijk de benodigde opvoerhoogte van tien meter. De richtlijnen geven aan dat deze Moby's binnen 24 uur ter plaatse en ope rationeel moeten zijn. Waterschap Zeeuwse Eilanden streeft er echter naar om bij een cala miteit de Moby's binnen twaalf uur in gebruik Voor een klus aan een sluis

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 4