Ja, dat vinden jullie mooie plaatjes, hè: ik en mijn vriendinnen in de zompige Zeeuwse we/ landen! Wij zijn wat minder tevreden, want het is flink koud aan de poten. Die klimaatconfe rentie in Den Haag over warmer en natter begrepen we niet zo. Dat helpt niks natuurlijk, zo'n conferentie. Het peil verlagen vóór het gigantisch gaat regenen en noodpompen kopen, zoals het waterschap doet, dat zet heel wat meer zoden aan de dijk. Maar vooruit, geniet maar van't mooie plaatje, wij soppen wet even verder. Visser schiet visser (in de rug, nota bene!). De dobbers dobberen in het dit jaar gebaggerde water van de Westvesf te Goes, waardoor het voor de vissen daar weer beter toeven is. Er zwemt vooral veel karper, eigenlijk te veel. Wordt het niet 's tijd voor actief biologisch beheer: wat karpers wegvangen en snoek (roof vis) uitzetten? Anne Fortuin van de afdeling Planvorming Waterhuishouding: 'Datzou inder daad goed zijn voorde waterkwaliteit. We zijn hierover in gesprek met de hengelsportvereni ging die verantwoordelijk is voor de visstand.1 oodfoto's? door Arend van der Wel De voltallige redactie van de Waterwerker zat eind november met de handen in het haar. Twee dagen voor de deadline van dit nummer blijken twee beoog de artikelen niet haalbaar te zijn, om allerlei redenen, die wij u overigens graag onthouden. Waar de artikelen overhadden moeten handelen, onthou den we u nog liever, want u wilt vast niet weten wat u mist... Al deze regels komen voort uit een diepgewortelde eerlijkheid jegens ons lezerspubliek, want wat nu volgt is natuurlijk prachtig en nog leerzaam ook, maar wel uit nood geboren. Beeldredacteur Rudy Visser viste een aantal opvallende foto's uit zijn archief, dropte die op het bureau van een tekstfreak, sprak nog wat inspirerende woorden en nam een dagje vrij. Het kostte kapitein en stuurman heel wat moei te, maar uiteindelijk kregen ze hun schuit toch heel netjes en waterpas op dit Walcherse paal hoofd gemanoeuvreerd. Want als je toch strandt, doe het dan goed - dan hebben de fotografen ook nog 's wat leuks. Maar u begrijpt het inmiddels vast wel; het Draaiboek Strandingen kon in de kast blijven. Dit schip is heel rustig een of andere leiding aan het leg gen en de fotograaf hoefde alleen maar met z'n handen een put van een meter diepte te graven om schip en paalhoofd op de juiste esthetische hoogte te krijgen. waterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 9