10 Wist u dat u per dag gemiddeld 135 liter water vies maakt? En dat het waterschap al dat water weer schoon moet maken zodat het terug de natuur in kan? Veel mensen weten dat niet en om kinderen al vroeg bewust te maken dat veel dingen niet vanzelf sprekend zijn, geven wij lessen in de klas over het waterschap en nemen wij kinderen mee om een kijkje te nemen op onze zuiveringen. "Ik vind het erg belangrijk dat kinderen al vroeg bewust wor den van het gebruik van water." "Dat is wel veel zeg", was de eerste reactie die ik hoorde toen ik met een klas van De Vliedberg uit Goes mee was voor een rondleiding op de zuive ring in Ritthem. "135 liter dat kan toch niet?", reageert een klasgenoot. Een half uur douchen voor de leerlin gen is niets. Er was er zelfs een bij die zei iedere dag een uur onder de douche te staan. Als je dan bedenkt dat slechts vijf minuten douchen al snel veertig liter water kost, dan denk je er misschien nog een keer over na. De kinderen waren duidelijk onder de indruk van de getallen. "Dat is maar goed ook", zegt rondleidster let Wouters. "Ik vind het erg belangrijk dat kinderen al vroeg bewust worden van het gebruik van water. Meestal komen hier de oudste kinderen van de basisschool. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar we zijn ook altijd blij om deze middelbare scholieren te mogen ontvangen." Bewijs het maar Deze leerlingen hebben een projec- tweek voor de vakken natuur- en scheikunde, biologie en techniek met het thema 'bewijs het maar'. Het is de bedoeling dat ze zien hoe het zuiveren van afvalwater gebeurt en daarmee inzien dat het niet allemaal vanzelf sprekend is. Voor de rondleidingen krijgen de kin deren iets te horen over de verschil lende taken van het waterschap. De rondleidster heeft een opgezette mus kusrat meegenomen. "WAT is dat?" reageert een jongen geschrokken. De meiden in de groep vinden het maar erg eng om te zien. "Het is natuurlijk een beetje vreemd en misschien ook zielig om te zien", vertelt de rondleid ster, waarna ze vervolgens uitlegt

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 10