nder handen i 8 Veilig wonen en werken in Zeeland lijkt zo vanzelfsprekend... Gelukkig vindt het waterschap dat niet! Het beheren, onder houden én versterken van dijken is een van onze belangrijkste dagelijkse werkzaam heden. Het versterken van de dijken doen we niet alleen. Dit jaar pakken we samen met het projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat zo'n zeven kilometer dijk aan. "Er is veel begrip voor de overlast die de werken met zich mee brengen Volgens klimatologen kan het zeewater de komende eeuw wel eens meer gaan stijgen dan we tot nu toe dachten. De op handen zijnde zeespiegelrijzing maakt het versterken van de dijken tot een heel actu eel onderwerp. We willen immers allemaal ook in de toekomst droge voeten houden. Omdat je dijken niet oneindig kunt verhogen, moet er gezocht worden naar andere methoden. Rijkswaterschap en Zeeuwse Eilanden brengen allerlei mogelijkheden in beeld en onderzoeken op dit moment de verschillende opties. De komende jaren zullen we daar ongetwijfeld nog veel van zien. De zichtbare werkzaamheden beperken zich nu tot het versterken van stukken dijk langs de Westerschelde. Dit jaar zijn dat de stukken dijk bij de Everingepolder (Baarland), Oostinkelenpolder (Kruiningen) en de Eilanddijk in Vlissingen. Leo Wisse is namens Zeeuwse Eilanden van het begin (1997) bij het dijkversterkingsproject betrokken. Hij vertelt: "In 1996 bleek dat de glooiing tijdens een 'superstorm' niet sterk genoeg zou zijn. Dat het geen theoretische onzin was, bleek wel toen we aan de slag gingen bij Borssele. Onder de stenen bekleding, troffen we complete holtes aan! Deskundigen had den inmiddels allerlei berekeningen op de dijken los gelaten zodat we wisten tegen welke krachten de stenen voortaan bestand moeten zijn. Samen met Rijkswaterstaat zijn we snel aan de slag gegaan om de dijken weer op sterkte te brengen." Seizoenswerk En daar komt heel wat bij kijken. Om te beginnen mag er slechts een deel van het jaar aan de dijken gewerkt worden. Leo: "Pas in april mogen we aan de slag en in oktober moet alles weer spik en span zijn voor het stormseizoen. Dan kunnen we geen open liggende stukken dijk gebruiken. We beginnen uiter aard met de voorbereiding van een werk op papier. De afgelopen winter heb ik bijvoorbeeld het bestek voor het werk aan de Vlissingse Eilanddijk geschre ven voor het projectbureau. Het leuke is dat ik daar dan straks in de uitvoering ook weer bij betrokken ben, dan in de hoedanigheid van projectleider namens het waterschap. Als we dan eenmaal aan de slag kunnen, worden de glooiingen opgemeten, samen met de aannemer bepaal je de hoeveelheden materiaal, je zoekt een goede plaats voor de bouw keten, je woont bouwvergaderingen bij, bemoeit je met de aanvoerroutes die vrachtwagens rijden, bent aanspreekpunt voor geïnteresseerde bewoners uit de buurt en ga zo maar door." Niets te klagen Leo geeft aan dat het draagvlak voor de dijk versterkingen groot is. "Als je soms ziet, welke enorme wolken stof de werken veroorzaken, zou je verwachten dat mensen daar wel eens over klagen. Maar niets van dat alles. Er is heel veel begrip voor de overlast die de werken met zich mee brengen. Daar speelt natuurlijk het water verleden van onze provincie een rol in, maar ik zie ook dat mensen stil staan bij de gevolgen van de zeespiegelrijzing en ja, de tsunami in Azië zet mensen ook aan het denken." Zijn de dijk versterkingen tot nu toe beperkt gebleven tot de Westerschelde, de komende jaren gaan het projectbureau Zeeweringen en het waterschap ook aan de slag langs de Oosterschelde.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 8