t e g rM: room 9 achter onze dijken bent u veilig! De laatste tijd is de stij ging van de zeespiegel veel in het nieuws. Sommigen denken dat Zeeland over vijftig jaar helemaal onder water staat. Anderen denken dat het zo'n vaart niet zal lopen. Wij vroegen ons af: voelen Zeeuwen zich nog veilig achter onze dijken? y ij "Ipp I -.9 r De heer Jumelet uit Vlissingen "Daar sta ik helemaal achter! Ik heb de auto's van het waterschap dit weekend tijdens de storm nog voor ons huis langs zien rijden. Ze rijden dan op het strand om te controleren of er nergens schade is. Dat valt wel op, want je ziet niet vaak auto's op het strand en zeker niet met dat weer." De heer Dingemanse uit Vlissingen "Op termijn geloof ik niet dat we nog vei lig zijn, maar dat ga ik niet meer meema ken! Er zijn trouwens nogal wat gebieden in Nederland die niet veilig zijn. Dat was laatst op televisie. Je kon zo zien op welke plekken maar één duinenrij het land beschermt. Dat geldt dus ook voor heel de kust van Walcheren." Mevrouw v.d. Wielen uit Vlissingen "Ja, maar met de hoop dat de controle zo is dat we ons veilig kunnen blijven voelen. Dat we ervan op aan kunnen dat we tijdig worden gewaarschuwd als er gevaar dreigt, want als de dijk eenmaal door breekt, dan is het goed mis!" "Ja", vult haar man aan, "we kunnen voor het geval dat, maar beter een rubberboot op zolder leggen."

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 9