V v, - ll't - mm beeld binnendijk 15 WK, Schapen grazen waar eens de golven klotsten. Tarwe groeit waar eens eb en vloed botsten. Bomen staan waar eens de branding kapotsloeg. Afrastering staat waar eens de wind overheen joeg. Gras groeit waar eens de zee was. De zee is overwonnen, nu dus gras. De echte dijk ligt vele kilometers hier vandaan, ergens daar. Ook gemaakt door mensenhanden, lang geleden, zoveel jaar. Nu grazen er schapen, bloeien er bloemen en staan er bomen. Maar nog altijd staat hij paraat, mocht ooit de zee weer komen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 15