met de stootijzer Wonen in Zeeland lijkt zo vanzelf sprekend, maar zonder onze dijken en duinen zouden we het niet lang droog houden. Sterke waterkeringen zijn dan ook van groot belang om hier veilig te kunnen blijven wonen. Vandaar dat we continu bezig zijn met de controle en het onderhoud van deze immense 'heuvels' langs de zee. "Soms zoeken we zelf materiaal om de dijk te verstevigen." Storm Vooral tussen 1 oktober en 1 april is het opletten geblazen. In deze maanden stormt het nogal eens. Na een hevige storm patrouilleren de mannen van Zeeuwse Eilanden langs de dijken en zodra ze schade waar nemen, wordt die zo snel mogelijk hersteld. Rinus heeft het al vaak genoeg meegemaakt. "Als de storm geluwd is en het laagwater is, kunnen we de dijken goed inspecteren, maar dreigende situaties heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Wel een keer dat er bij Rilland zomaar klei begon weg te spoelen. Toen hebben we alarm geslagen, want dat moest snel opgelost worden", vertelt hij. Langste tijd gehad Buiten het stormseizoen controleren ze de dijken ook regelmatig. Rinus: "Tegenwoordig zijn we niet meer zo vaak te vinden langs de Westerschelde. Daar hebben we de afgelopen jaren met het projectbureau Zeeweringen (een samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat) de dijken versterkt. Hier langs de Oosterschelde liggen nog wel veel oude dijken, waar we vaker moeten controleren en herstel len." En dat is te zien! Met een stoot ijzer prikt Rinus hier en daar in de dijk en we zien dat de stenen afbrokkelen. Hoe groot en stevig deze rotsen in de branding ook lijken... wind en water zorgen ervoor dat ze vaak heel wat te verduren hebben. Na verloop van tijd kan een dijk slijten en duinen kunnen veel zand kwijtraken. Dan is het belangrijk om zwak geworden plekken zo snel mogelijk te repareren. Rinus Paauwe, medewerker beheer en onder houd aan de waterkeringen, is het hele jaar door in de weer met de dijken in het oostelijk deel van Zuid-Beveland. Hij laat de redactie zijn favoriete plek jes langs de Oosterschelde zien.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 6