het waterschap moet meer aan recreatie doen Naast de zorg voor veilige dijken en plattelandswegen en schoon water in de sloot, begeeft het waterschap zich ook op het recreatief terrein. Zo leggen we fiets paden aan, we plaat sen picknicksets en onderhouden parkeer terreinen. Moet uw waterschap meer in recreatie investeren? 9"" Leo Bakker uit Burgh-Haamstede "Gezien de resultaten van de gemeente, zou je kunnen zeggen, nou laten die jongens van het waterschap het maar eens proberen. Ik vind dat de gemeente steeds slechter wordt. Er worden steeds meer taken niet meer uitgevoerd. Ik denk dat er wat gedaan moet worden. Maar je moet het niet 'overdone' doen. Dat je zoveel fietspaden krijgt dat je alleen maar fiets paden hebt. Zoals het was, moet je het proberen te houden. Maar in het onder houd kan er nog wel wat verbeterd wor den. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het fiets pad door de duinen, daar zitten hele slech te stukken in. En dat is wel eens gevaarlijk." Gerdien van der Werf uit Burgh-Haamstede "Wij wonen hier nu vijfenhalf jaar en von den het altijd ontzettend heerlijk om te komen. Maar nu we hier wonen vinden we het toch wel zeer beperkt. En dan bedoel ik de fietspaden, de wandelpaden en bij voorbeeld de toegankelijkheid in de Zeepe duinen. Datje ook niet rond kunt fietsen naar Westenschouwen. De bewegwijzering vind ik, ook van fietspaden, erg slecht. Veel Zeeuwen zullen het misschien niet met me eens zijn, maar wij fietsen en wandelen veel en dan merk je dat er eigenlijk te wei nig mogelijkheden zijn. En ook weinig groen Want zodra je hier het dorp uit gaat, kom je op een kale vlakte. Ik zou dat veel mooier aanleggen. Ook qua bomen om het windvrijer te maken. En dan zegt men wel eens dat de natuur verdwijnt. Maar ik denk juist van niet. We worden er door verrijkt, de toerist maar wij allemaal. Dan maakt het mij niet uit of het water schap dat doet of in samenwerking met de provincie." Daniëlle Fonteine uit Burgh-Haamstede "Nee, ik vind het wel genoeg qua recrea tie. Het wordt ook zo toeristisch hè? Ik vind het best gezellig hoor net als met Pinksteren en zo, maar in de winter vind ik het ook lekker rustig als de toeristen er niet meer zijn. Ik snap best dat het voor de toerist leuk is maar voor de Zeeuwen zelf denk ik dat er genoeg is. Je kunt overal rondfietsen, je kunt over het strand, door de duinen, door de bossen, je kunt alle kanten op.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 9