"Je ziet ze regelmatig werken op het strand, in de duinen en aan de weg." Winkelend publiek in Goes en Middelburg blijkt in de meeste gevallen ongeveer te weten waar voor ze betalen. "Het heeft toch iets te maken met het zuiveren van het water?", "Ja, oeverbeschoeiing", "Beheer van sloten en rivieren, toch?" Natuurlijk wordt ook regelmatig benoemd dat de belastin gen steeds hoger worden. "Ik weet nog hoeveel het was. Tweemaal 116 euro", roept een jongeman, maar op de vraag waarvoor hij die euro's betaald heeft, weet hij geen antwoord. Dat is trouwens de enige keer dat we iemand treffen die het echt helemaal niet weet. Er klinkt ook vaak begrip voor de noodzaak van de belastingheffing. Een wat oudere heer, genietend van het warme najaarsweer op een bank je in de winkelstraat: "Ik kan het me wel voorstellen hoor, dat we moeten betalen voor die dingen, maar ook de gemeentelijke belastingen gaan steeds omhoog en op den duur stijgen de lasten wel erg." Wat opvalt, is dat het misverstand dat we iets met drinkwater van doen zouden hebben, nog steeds alom aanwezig is. Ook weten veel mensen maar één of twee van onze taken op te noemen. Slechts enkelen zijn beter op de hoogte. Vooral de mensen die beroepshalve met ons te maken krijgen. Mevrouw Brinkman van camping De Paardekreek bij Kortgene: "Jullie doen het beheer van de dijken. Het onderhoud van de weg. Iets van waterzuivering? In ieder geval gaat het om algemene taken die moeten gebeuren. Het is ook van groot belang dat er iets gebeurt als de waterniveaus stijgen." "Als je op het strand werkt, dan heb je veel met het waterschap te maken", zegt eigenaar Ronald Stro van strandpaviljoen Lage Duintjes in Oostkapelle. "Je ziet ze regelmatig werken op het strand, in de duinen en ook aan de weg. Het waterschap doet ook veel met Staatsbosbeheer in het bos De Manteling, hierachter. De belasting betaal je ook voor het afvalwater en het op peil houden van de waterhuishouding."

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 10