dijkbewaking 15 De beheerder van de dijken zoekt zijn weg tussen de basaltblokken. Hij maakt ieder jaar opnieuw zijn ronde en zoekt de zwakke plekken op. De beheerder van de dijken bewaakt zijn dijk bij storm en regen. Hij zorgt dat u dan veilig slaapt en na afloop, in een extra ronde, neemt hij de schade op.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 15