kortom uitkomsten lezers Allereerst bedankt voor alle reacties! Het heeft even geduurd maar we hebben alle enquêteformulieren voor het lezersonderzoek over de Waterwerker die u ons allen massaal heeft toegestuurd uitgebreid bekeken. Ruim 900 mensen stuurden de enquête terug. Inzenders droegen onderwerpen aan die ze graag behandeld zouden zien en deden suggesties ter verbetering van het blad. Zo zien veel respondenten de Waterwerker liever op A4-formaat verschijnen en de letters een slag groter. Opvallend is dat er veel positieve reacties zijn binnengekomen. Zo vinden bijna alle respondenten dat de Waterwerker informatief, boeiend en prettig leesbaar is. Momenteel wordt de Waterwerker drie keer per jaar uitgebracht, al zien veel inzenders het blad liever vaker verschijnen, bijvoorbeeld elk seizoen. Ook is de geënquêteerde gevraagd de Waterwerker een cijfer te geven, gemiddeld heeft het blad een 7,6 gekregen. Dit zijn de meest opvallende uitkomsten van de enquête. De redactie zal zich alle opmerkingen ter harte nemen en in het eerste nummer van 2006 zult u wellicht uw verandervoorstellen of suggesties terugzien. De prijswinnaars staan op de website: www.wze.nl i ImH W*

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 3