schoon en gezond oppervlaktew i Zorgen voor schoon en gezond water in sloten, vijvers en waterpartijen. Buiten én binnen de bebouwde kom. Het is een van de belangrijkste taken van Zeeuwse Eilanden. Maar hoe krijg en houd je het water gezond? Bijvoorbeeld door te baggeren. Jacco van Iwaarden van Beheer Onderhoud Waterbeheer vertelt wat daar bij komt kijken. "Dat water kan flink stinken!" Het klinkt u wellicht wat vreemd in de oren dat u het waterschap ook binnen de bebouwde kom kunt tegenkomen. Maar ook in de kernen van dorpen en steden zijn we wel degelijk actief. De komende jaren staan heel wat sloten en vijvers op de nominatie om gebaggerd te worden. Jacco van Iwaarden is als projectcoördinator nauw betrokken bij het baggerwerk: "Een paar jaar geleden hebben we samen met gemeenten baggerplan- nen opgesteld. Van iedere waterloop weten we in welke conditie die verkeert. Ligt er bijvoorbeeld veel baggerspecie in en welke kwaliteit heeft die specie?" Op de vraag wat we ons bij specie moeten voorstellen, legt Jacco uit: "Bladeren bijvoorbeeld of plantenresten die zijn gaan rotten. Maar ook stof en zand dat in het water waait en naar beneden zakt. Zo ontstaat een steeds dikkere laag smurrie en voor water is steeds minder plek. In het meest slechte geval zit er geen zuurstof meer in het water en kunnen planten en dieren er niet meer in leven. Dat willen we natuur lijk niet. Bovendien kan dat water ook nog eens flink stinken. Je zult er maar net in de buurt wonen! Daarom is het nodig om eens in de zoveel tijd de specie uit de sloten te halen." Regelmatig baggeren De sloten in het buitengebied baggeren we om de acht jaar. Behalve schoon en gezond water is het in die gebieden ook belangrijk dat het water goed kan doorstromen. Als het flink heeft geregend, moeten we het regen water immers afvoeren naar onze gemalen. Een sloot vol bagger, riet en planten bevordert dat proces niet bepaald! Voor grachten, vesten en vijvers in de bebouwde kom bekijken we afzonderlijk hoeveel tijd er tussen het baggeren kan zitten. Doordat een gracht vaak dieper en breder is dan

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 6