8 Heel Kattendijke was uitgenodigd. Er werd zelfs een feesttent geplaatst. Kinderen versierden hun fietsen. Wat maakt de aanleg van een fietspad zo bijzonder dat een heel dorp in rep en roer is? "De uitkijksteiger vind ik het mooiste aan het project." We vroegen het aan de projectleider van het water schap en aan de dorpsraad van Kattendijke, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het pad. Scholieren, vijfenvijftigplussers, toeris ten, gezinnen en verder iedereen die van fietsen en/of wandelen houdt, heeft er een veilige en mooie route bij. Vanaf de Schellemoerswegeling (ter hoog te van de Deessche Watergang) kan men nu via een vrijliggend fietspad naar Kattendijke en Wemeldinge fietsen. In november werd het pad geopend. Meer dan een fietspad De projectleider van de uitvoering, Richard van Ommeren, vertelt enthousiast over 'zijn' project: "Het is niet zomaar een fietspad wat we hier hebben aangelegd. Er hoort zo veel meer bij. Bovendien is het gehele project uniek, alles zit er in: grondwerk, asfalt, stalen- en betonnen damwanden, de uitkijksteiger en natuurlijk het contact met verschillende partijen. Het ontwerp van het fietspad heeft de tekenaar en de ontwerper heel wat hoofdbrekers bezorgd. Dat alles maakt het tot een uitdaging." In april is de eerste schop de grond ingegaan. Alhoewel, schop? Gelijk al werd groot materieel ingezet om als eerste de sloot, die aan de noord kant van de Kattendijksedijk ligt, te verleggen. Er moest immers ruimte worden gemaakt om het fietspad te kunnen aanleggen. Nadat kranen een mooi nieuw talud (de schuine kant van een sloot) hadden gegraven, kon de zandaanvoer beginnen. "Het is best uniek dat we zo'n zandlichaam hebben aangebracht. Dat gebeurt niet vaak. In totaal hebben we ongeveer vijf meter aan de dijk 'geplakt'. Daarvoor is 10.000 m3 zand aangevoerd en een zelfde hoeveelheid grond (omgerekend komt dit neer op ruim 1.300 vrachtwagens, red.). Op een dijk horen bomen Bij natuurgebied de Deessche Watergang waar veel vogels verblijven, kunnen fietsers hun tochtje onderbreken om te genieten van het mooie uitzicht. Richard: "De uitkijksteiger vind ik echt het mooiste aan het hele project. Het is geen steigertje, nee, het is echt een massief bouwwerk, met van die brede stijlen." Ook de voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke, Jan Kröse, is er enthousiast over. "Het wordt nu al beschouwd als het kersje op de slagroom. Wij hopen dat deze uitkijkpost ook de jeugd van Kattendijke zal stimuleren meer oog te krijgen voor hun unieke woonlocatie." Verder heeft het waterschap halverwege het fietspad temidden van grazende schapen een picknickset geplaatst. Jan Kröse: "Dat was een echte verrassing, een cadeautje. Heel leuk en prima gesitueerd. We hopen dat menig recreant hiervan gebruik zal maken." De 55 jonge lindes die weggehaald waren in verband met de uitvoering, heeft het schap allemaal teruggeplaatst of vervangen. "Prima," aldus de voorzitter. "Want op een oude dijk horen windbrekers middels bomen, veel bomen."

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 8