10 "Een stijging die niet hoger is dan het inflatieniveau is naar mijn idee goed uit te leggen." en nieu Dijkgraaf Gosselaar: "Na de fusie in 1996 hebben we als bestuur voor het eerst zo'n programma gemaakt. Het geeft duidelijkheid over wat de algemene vergadering van de orga nisatie verwacht en dat blijkt in de praktijk uiterst handig te zijn. In externe vergaderingen kan ik met een gerust hart uitspraken doen over ons beleid. We hebben immers de grote lijnen vastgelegd." "Ik vind het proces waarop het programma deze keer tot stand is gekomen uniek", aldus Van 't Westeinde. Zij doelt op de werk wijze waarbij de standpunten van het algemeen bestuur via stellingen zijn gepeild, waardoor de bestuurs leden allemaal hun inbreng in het programma hebben gehad. Het nieuwe bestuurslid Ginjaar spreekt zich daar ook bewonderend over uit: "Ik heb de samenwerking tussen bestuur en organisatie als erg plezierig ervaren." Als het gaat om stokpaardjes dan weet Van 't Westeinde er meteen één te noemen. Zij is trots op het waterschapsstandpunt op het gebied van de Zwakke Schakels. Het feit dat het waterschap in principe kiest voor zeewaartse versterking van de waterkeringen vindt ze erg belangrijk. Natuurlijk moet het haalbaar en uitvoerbaar blijven en daarom blijft landwaartse versterking soms nodig. "Zeewaarts versterken is met name van belang omdat je daarmee bedrijven en woningen spaart. Bovendien wonen we al met zo veel mensen op een klein stukje grond. Bij landwaartse versterking lever je in op die ruimte. Dat gaat dus vaak ten koste van de ruimte om te recreëren." Continuïteit Bestuurslid Van de Hoef benoemt niet een onderdeel in het bijzonder. "Daarvoor is het programma voor mij te breed, te weinig gedetailleerd. Wat ik het mooie vind van dit pro gramma is dat het, ondanks dat we met een derde nieuwe leden in de algemene vergadering zitten, de continuïteit van het beleid waarborgt." Die continuïteit betekent overigens niet dat er niets wijzigt. Het gaat meer om het verschuiven van accen ten. Bestuurslid Hoekman noemt als voorbeeld dat er tien jaar geleden veel minder oog was voor milieu kwaliteit. "Bij het algemeen bestuur werden milieumaatregelen destijds met kritiek of argwaan bekeken." Tegenwoordig staat oog voor de natuur als belangrijk aandachtspunt in de missie van de organisatie Van de Hoef: "Ook het feit dat we de stijging van tarieven op inflatie niveau willen houden, is een accent verschil. Dat hebben we nog nooit eerder zo helder uitgesproken." Het houden van de tarieven op

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2006 | | pagina 10