Het algemeen bestuur van Zeeuwse Eilanden heeft in juni het nieuwe bestuursprogramma 2006 - 2009 vastgesteld. De Waterwerker vroeg aan de vijf leden van het dagelijks bestuur hoe het nieuwe bestuurspro gramma tot stand is gekomen en welke onderdelen zij extra willen belichten. 'Ik maak mij al jaren hard voor een 'hoog scenario' voor de aanpak van wateroverlast." bestuursprogramma inflatieniveau is een onderwerp waarmee ook Hoekman erg gelukkig is. "Het is vreselijk belangrijk voor dit waterschap om de taken goed en op tijd uit te voeren en vooral dat dat gebeurt tegen een redelijk al jaren hard voor dat we een 'hoog scenario' kiezen voor de aanpak van wateroverlast. Landelijk wordt gekozen voor het 'middenscenario', maar in Zeeland hebben we alleen al in het afgelopen jaar twee keer tarief. Dat ons werk geld kost, dat snappen wij en dat snappen onze klanten ook. De hoogte van het tarief moeten we alleen wel kunnen uitleggen aan de belastingbetaler. Een stijging die niet hoger is dan het inflatieniveau is naar mijn idee goed uit te leggen." Normering waterbeheer Bestuurslid Mol hoeft geen seconde na te denken als aan hem wordt gevraagd waar hij blij mee is in dit bestuursprogramma. "De normering in het waterbeheer. Ik maak mij er behoorlijk last gehad van zware regenval. Ik ben er dan ook erg blij mee dat we in het bestuurs programma hebben vastgelegd dat we in principe kiezen voor uitgebreide maatregelen." Programma Bent u geïnteresseerd in het bestuursprogramma van waterschap Zeeuwe Eilanden? U kunt het programma downloaden van de internetsite www.wze.nl, klik op 'informatie' en dan 'downloaden documentatie'. U kunt ook een papieren versie opvragen bij het bestuurs- en management- secretariaat via telefoonnummer 0118- 621000 of communicatie@wze.nl. Dagelijks bestuur Aandachtsgebieden W.A. Gosselaar, dijkgraaf watersystemen, handhaving, personeel en organisatie, communicatie en algemeen bestuurlijke zaken J. Hoekman (Jaap) economische zaken, waarnemend dijkgraaf A.W. van de Hoef (Bert) wegen en groenbeheer S.M. van 't Westeinde waterkeringen (Sophia) J.L.C. Mol (Jacob) gebiedsaangelegenheden. beheer onderhoud wegen, waterlopen en waterkerin gen, tweede waarnemend dijkgraaf W.V.L. Ginjaar (Willem) waterketen

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2006 | | pagina 11