Het opknappen van steigers, het verstevigen van oevers, het aanleggen van fietspaden rondom het meer en het beheren van de parkeerterreinen: u verwacht het misschien niet, maar ook in en rond om het Veerse Meer is het waterschap volop aan het werk. Afgelopen zomer hebben we samen met de gemeente Middelburg een heus strand aangelegd bij de Oranjeplaat. Dit openbare strand ligt ten westen van hotel Beter Uit aan de Oranjeplaatweg. Het strand is 220 meter lang en ongeveer 20 meter breed. Om ervoor te zorgen dat het strand op zijn plaats blijft en om het te beschermen tegen golfslag, hebben we een grind- dam aangelegd, die op 40 meter uit de bestaande oever ligt. Hierdoor ontstaat een afgeschermd 'pierebadje'. In deze grinddam is een uitsparing gemaakt zodat kleine bootjes en surfers wel kun nen passeren. Waterschap en gemeente hebben voor dit project Europese subsidie vanuit Leader+ ontvangen. Het kan u bijna niet ontgaan zijn als u over de Zeelandbrug rijdt. Rijdend vanuit Schouwen- Duiveland naar Noord-Beveland ziet u aan uw linkerhand tientallen kranen, vrachtwagens en tractoren aan de dijk. Hier werken waterschap en Rijkswaterstaat samen als projectbureau Zeeweringen aan het versterken van de dijk. Uit toetsingen is gebleken dat de steenbekle ding van de dijk minder sterk is dan werd gedacht. Tijdens een storm met zeer zware golfaanvallen kunnen de stenen of betonblok ken losspoelen; de steenbekleding is dan te licht. Daarom is het nodig het dijkvak van de Zeelandbrug tot aan de haven van Kats te ver sterken. De nieuwe dijkbekleding bestaat uit oude vierkante blokken, betonblokken die op hun kant worden geplaatst en betonzuilen. De komende jaren worden de meeste dijken langs de Oosterschelde aangepakt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2006 | | pagina 4