wate Veiligheid van de waterkering gaat boven alles. Het water schap houdt continu dijken en duinen in de gaten om ervoor te zorgen dat ze sterk genoeg blijven en uw veilig heid kunnen waarborgen. De sterkte van de waterkering wordt regelmatig aan verschillende veiligheidscriteria onderworpen. Ook de waterspanning in een dijk speelt een rol bij de sterkte van de waterkering. Als het water tegen de dijk aanklotst, dan sijpelt er water door tot in de kern van de dijk. Hoe hoger het water, hoe meer water en dus hoe meer druk (spanning) er in de dijk komt te staan. Om nu te controleren of we niet te hoge waarden van de waterspanning hanteren, gaan we op verschillende plaat sen een waterspanningsonderzoek uitvoeren door kleine buizen in de dijk te plaatsen. Rekening houden met hoge re waarden betekent dat we eerder denken dat een dijk onveilig is en dus ook sneller maatregelen treffen (die extra kosten met zich meebrengen). De uitkomsten moeten aantonen of die hogere waarden al aan de orde zijn. De stortregens van de afgelopen jaren en de droogte in de zomer zijn aanwijzingen voor de wereldwijde klimaatverandering. Het gevolg is een stijgende zeespiegel, hevigere regenbuien en langere perioden van droogte. Als we nu niks doen, krijgen we straks natte voeten in de winter en 's zomers een gele grasmat in de tuin. Zo veel mogelijk pompen en zo snel mogelijk lozen is niet meer dé oplossing. We proberen het eerst vast te houden, dan te bergen en vervolgens af te voeren. Daarmee voorkomen we problemen met water overlast in lager gelegen gebieden en tegelijkertijd met watertekort in het eigen gebied. Het water schap speelt al lang in op deze veranderingen. Zo zijn stuwen geplaatst om water tijdelijk te kunnen vasthouden, zijn sloten verbreed om meer water te kunnen bergen en is de capaciteit van de gemalen vergroot om meer water te kunnen afvoeren. if

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2006 | | pagina 5