We staan bij Nieuwerkerk, Schouwen-Duiveland. Zittend in een tractor waaraan een enorme maaiarm is bevestigd, kijken we uit over het polderlandschap. De weg die nog moet worden gedaan, lijkt eindeloos, de kant die al gemaaid is ook. "Voor we een stuk gaan maaien, moeten we het gebied eerst onderzoeken op nesten van vogels." Johan Bolkenbaas, trekkerchauf feur bij waterschap Zeeuwse Eilanden, bedient deze maaimachi- ne. Minimaal driemaal per seizoen komt hij met z'n machine het hele eiland rond. In de wintermaanden is hij bezig met het afgraven en opvullen van de wegbermen of bedient hij de houtversnipperaar die wordt ingezet als de hagen langs de wegen worden gesnoeid, Johan werkt echter het liefst met de maaier en dat is maar goed ook, want dat doet hij het grootste deel van het jaar, van mei tot december. Waterschap Zeeuwse Eilanden beheert ruim 7.000 kilometer waterlopen, ruim 400 kilometer zeedijk en een kleine 2.500 kilome ter plattelandsweg. Al het gras en riet dat hierlangs groeit, wordt door Zeeuwse Eilanden onder houden. In de meeste gevallen betekent goed onderhoud regelmatig maaien. In het geval van wegen doen we dit voor de verkeersveiligheid. In het geval van sloten om meer water te kunnen bergen bij zware regenval en in het geval van dijken maaien we om de kwaliteit van de grasmat goed te houden. Een goede grasmat houdt een dijk sterk. Fiora en fauna Maaien is dus een van de omvang rijkste jaarlijkse klussen van het

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2006 | | pagina 6