7 "Zeker als je dijken of slootkanten maait, hang je soms heel schuin." waterschap. Doordat we ons aan de gedragscode Flora- en Faunawet moeten houden, is het er niet makkelijker op geworden. Johan legt uit: "We mogen eerst alleen de kruispunten maaien en een klein randje van de berm. Voor we een stuk maaien, moeten we het gebied eerst onderzoeken op nesten van vogels en, als we nesten zien, moeten we dat stukje overslaan." Als het broedseizoen voorbij is, na 15 juli, mag ook de rest van de berm gemaaid worden. Johan en zijn collega gaan dan wederom het totale eiland over. Dat werk moet omstreeks 15 augustus klaar zijn. Dan start de maai van de slootkan ten. Het is belangrijk dat juist die gedaan worden vóór het najaar. De waterbergingscapaciteit moet dan zo groot mogelijk zijn om zware regenval te kunnen opvangen. "Door de gedragscode is de periode waarin we de tijd krijgen om het hele maaiwerk te doen, veel korter dan vroeger. Vanaf half augustus werken veel medewerkers daarom veel meer uren dan normaal. Er wordt in ploegendienst gewerkt waarbij werkweken van zes dagen en zestig uur geen uitzondering zijn. Saai? Oprecht verbaasd kijkt Johan op. "Saai?" Nee, het maaiwerk vindt hij zeker niet saai. Als het heel warm weer is en het in de cabine dus ook warmer is, kan hij wel eens wat slaperig worden, maar meestal is er voldoende te zien. "Het afgraven van bermen in de winter, dat vind ik wel saai. Afgelopen winter bijvoor beeld hebben we meer dan een week gewerkt aan de bermen van de Stolpweg. Je rijdt dan de hele tijd heen en weer met de grondkar. Dat is niets voor mij, een week lang werken aan hetzelfde stuk. Met maaien zit je continu in een ander gebied. Het gaat veel sneller en je moet ook heel goed opletten. Zeker als je dijken of slootkanten maait, dan hang je soms heel schuin. En je ziet ook van alles: boeren, toeristen, dat maakt het leuk. Hoewel je met toeristen ook wel uit moet kijken. Met al die gas ten erbij is het wel gevaarlijker."

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2006 | | pagina 7