1*4 ||ip; sa urens Veldpost bijzonder gevonden onder water ESE®5 ïSKSHfiHJ! KssLisEjsis Ba kij£:brfci}ïzi. z_rr^,: Naast: gewonde Belgische militairen in het hospitaal in Middelburg. Onder: de Ter Neuzensche Courant van 8 september 1914. kon je alsnog doodgeschoten worden. De draad eiste zo'n duizend Nederlandse slachtoffers. Aanvankelijk dacht iedereen, de strijdende partijen voorop, dat de oorlog tot kerst zou duren. De Duitse opmars verliep aanvankelijk razendsnel, maar liep na anderhalve maand vast bij de IJzer en in de Noord-Franse modder. Meer dan vier jaar zou het oorlogsfront zich nauwelijks wijzigen. In november 1918 eindigde de oorlog. Ook de gemobiliseerde Nederlandse soldaten konden eindelijk naar huis. Bombardementen In de Eerste Wereldoorlog werd het vliegtuig als nieuw wapen ingezet. Aanvankelijk werden ze gebruikt voor verkenningsvluchten boven vijandelijk gebied. Maar later werden er ook bommen meegenomen. Omdat de vliegtuigen destijds niet over navigatieapparatuur beschikten werden er ook fouten gemaakt: Sluis, Goes, Cadzand en ook Zierikzee worden gebombardeerd. Er vallen hierbij enkele doden. Ook landen er soms verdwaalde vliegtuigen in weilanden. De bemanning wordt gevangen genomen en vastgehouden tot de oorlog voorbij is. Op 31 juli 1914 werden zo'n 200.000 mensen verplicht om zich aan te melden voor het Nederlandse leger. De soldaten ontvingen 16 cent per dag en werden vaak bij mensen thuis ingekwartierd, die hiervoor een vergoeding ontvingen. De verveling was groot. Vier jaar lang wachtlopen, poetsen en het in orde brengen van de uitrusting. Verder was het doelloos afwachten in kazernes of bij mensen thuis. Dat terwijl men vaak zelf kostwinner was thuis of bijdroeg aan het gezinsinkomen op boerderijen of andere bedrijven. Om te voorkomen dat soldaten naar de fles grepen werden er tal van amusementsverenigingen opgericht waar de soldaten in hun vrije tijd konden kaarten, biljarten en brieven schrijven. Gelukkig mochten de soldaten wel gratis post versturen. Zelf vond ik op de zolder van de boerderij van mijn opa een aantal van deze kaartjes, die nu bijna honderd jaar oud zijn. Op de meeste zit geen postzegel op, alleen het woord 'militair' staat in de rechterbovenhoek geschreven. Eten, gezondheid en het weer waren de belangrijkste onderwerpen waarover men schreef. Uit de kaartjes blijkt dat mijn overgrootvader voornamelijk in Zeeland gelegerd is geweest. In Zuiddorpe blijken drie kazernes te zijn geweest, de Wilhelminakazerne, Hendrikkazerne en Julianakazerne. De soldaten die in de grensstreek gelegerd waren hielden zich voornamelijk bezig met het bewaken van de grens en het bestrijden van smokkelen. man 'Als vreemdeling keerden wij terug in ons dorp'. Een van de regels van het gedicht 'Ons dorp' van Evelien Gabriëlse- Wielemaker dat op de andere kant van de meerpaal staat. Het inundatiemonument in Sint Laurens bij Middelburg herinnert aan het geallieerde bombardement op de Duitse stellingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In oktober 1944 werd de zeewering op vier plaatsen vernietigd waardoor Walcheren onder water liep. De Zeeuwse kust was een sterk uitgebouwd onderdeel van de Duitse Atlantikwall. De verdedigingsmuur maakte een aanval vanuit zee bijna onmogelijk. De geallieerden besloten Walcheren met luchtaanvallen onder water te zetten. Op 2 oktober 1944 werden de bewoners van Zeeland via de BBC, Radio Oranje en afgeworpen pamfletten uit vliegtuigen gewaarschuwd dat er een zware strijd op komst was. De bewoners werden opgeroepen om onmiddellijk te evacueren. Walcheren werd na een hevige strijd op 9 november 1944 bevrijd. Een groot deel van Walcheren kwam bijna anderhalfjaar lang onder zee water te staan. Ook in Sint Laurens bij Middelburg richtte het wassende water veel schade aan. Op 19 janu ari 1945 werd hier het hoogste peil bereikt; 2,05 meter boven NAP. De meerpaal in de tuin van de kerk aan de Kasteelstraat herinnert eraan dat sommige bewoners een boot in hun tuin hadden afgemeerd, want vervoer van mensen en dieren was alleen over water mogelijk. In februari 1946 werd het laatste dijkgat op Walcheren gedicht en werd begonnen aan het herstel van de enorme schade. _b u u V rn s|||i b> Scheldestromen herfst 2014 door Chantal de Putter Sint Laurens, Middelburg Scheldestromen herfst 2014 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2014 | | pagina 12