Met één druk op de knop gaan de alarmlichten aan, rinkelen de bellen en zakken de slagbomen. Gelukkig zitten er ook mensen van vlees en bloed achter de tientallen monitoren. Lezer Louwrien Houtekamer kreeg een kijkje achter de schermen bij de Nautische centrale van de provincie Zeeland. Ze heeft één prangende vraag: 'Zien ze mij wel als ik over een brug fiets?' Baggeren d'Geule Dij kversterking Krabbenkreekdam Dijkwerkers van toen Bruggen en sluizen bedienen op afstand Onderhoud gemaal Groenewege 4 Dijken van werkers Dijkenbouwers zijn tegenwoordig Ingenieurs met bouwhelmen en veel techniek, zware machines, veiligheidsnormen en onderzoek. Hoe anders ging dit vroeger, waarbij bij Iedere storm de dijk gerepareerd moest worden en er slopend zwaar handwerk was. In dit geschiedenisnummer aandacht voor het beroep van dijkwerker van toen. 6 Nieuwsberichten 11 Post 14 Buiten 19 In de steigers 23 Bijzonder gevonden waterschapScheldestromen Te hooi en te gras. Waar komt dit gezegde vandaan? En nog vijf uitdrukkingen verklaard. De Eerste Wereldoorlog: de briefkaarten van mijn overgrootvader. Op de achterkant: familie Gommers uit Vllsslngen. 5 Scheldestromen is het tijdschrift van waterschap Scheldestromen. Iedereen die interesse heeft, kan een gratis abonnement aanvragen. Het blad verschijnt vier keer per jaar. Het volgende nummer verschijnt half december. Redactie: Linda van Dijke (hoofd- en eindredacteur, LvD), Arjan Goossen (AG), Marjolein Kramer (MK), Janneke Potter (JP), Chantal de Putter (CdP), Danielle Steijn (DS) en Rudy Visser. Overige tekstbijdragen: Elise Hoekman (stagiaire) Fotografie: Rudy Visser, Janneke la Gasse (pag. 12), Zeeuws archief (pag. 9 en 10 boven) en Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (pag. 22 boven), Archief projectbureau Zeeweringen (pag. 7 boven)Linda van Dijke (pag. 13). Opmaak: Life Design, Zierikzee v-iP Druk: Pieters Media, Goes Oplage: 19.000 FSC® C021795 Reacties, vragen of suggesties? Ons redactieadres: Afdeling Communicatie Antwoordnummer 700, 4330 WB Middelburg (geen postzegel nodig) communicatie® scheldestromen. nl, 088-2461000 (lokaal tarief). www. scheldestromen. nl/tijdschrift m Volg ons op facebook: facebook. com/scheldestromen Scheldestromen herfst 2014 Volg ons op twitter: twitter, com/waterschap Op de cover: wassen beeld van Sacheus Dekker, pagina 8. Scheldestromen herfst 2014

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2014 | | pagina 3