Meepraten Tot op de bodem Kranen aan de over Scheldestromen? In het zomernummer stond een oproep om mee te doen aan het lezersonderzoek. Zo'n 200 lezers vulden de digitale enquête In. Het gemiddelde cijfer dat de lezer het tijdschrift geeft Is een 8.1. Een prachtig cijfer! Ook de cijfers per artikel liggen hoog. Een respondent schreef: "Het tijdschrift verhoogt het Zeelandgevoel." Een prachtig compliment omdat we er bewust voor kiezen om over Zeeuwse onderwerpen te schrijven en niet alleen over het waterschap. De winnaars van de boekenbon hebben hun prijs ontvangen en staan op scheldestromen.nl/tljdschrlft. We willen het lezersonderzoek een vervolg geven In de vorm van een lezers panel. Interesse om eens verder te praten over het tijdschrift? Meld u dan aan via communicatie@scheldestromen.nl (LvD) nei moest weliswaar een educatieve, maa: Informatieve film worden waarin braaf alle het waterschap voorbijkomen. Meer een be< het waterschap als organisatie, waarbij mij oogmerk werd: nieuwsgierigheid oproepen, naderhand vragen overblijven. De film was bedoeld voor jongeren, maar het zou fijn zij een grotere groep kon aanspreken. Dat waf briefing die Ik kreeg voordat Ik met filmen De verwachting Is dat er 37.000 kubieke meter baggerspecie naar boven komt. Sinds begin september baggert aannemer J.P. Schilder uit Ursem d'Geule In Oosterland. Vanwege de breedte van de waterloop wordt dat met een zuigerbootje gedaan. De waterloop wordt tot op de oorspronkelijke bodem op diepte gebracht zodat-le weer voldoende water kan afvoeren. Ook voor de waterkwaliteit Is baggeren noodzakelijk. De baggerspecie wordt vla drijvende leidingen naar een naastgelegen depot gebracht waar het droogt, rijpt en uiteindelijk als ophoging voor het landbouwperceel wordt gebruikt. Over een lengte van zeshonderd meter wordt ook de oever hersteld. Dan kan de waterloop er voorlopig weer tegenaan. (J1G) Nog tot november versterkt projectbureau Zeeweringen de steenbekleding van de Slaakdam en de Krabbenkreekdam In de gemeente Tholen. Over een lengte van 1,7 kilometer wordt de steenbekleding verzwaard voor een betere bescherming tegen de golven. Dit dljktraject versterken we onder meer met nieuwe betonzullen en gekantelde Harlngmanblokken. Deze oude betonblokken zijn niet zwaar genoeg om de dijk te beschermen. Door ze op hun kant terug te plaatsen, ontstaat een dikkere steenbekleding. Op deze manier kunnen we de blokken hergebruiken. Bijna al het materiaal wordt aangevoerd over het water. Dit scheelt zo'n 500 vrachtwagens In de omgeving. Zo beperken we de overlast voor omwonenden. Ook Is aanvoer over het water milieuvriendelijker dan over de weg, dubbel voordeel dus! Volgend jaar staan de laatste dijkversterkingen van projectbureau Zeeweringen op het programma. Dit zijn onder andere dljktrajecten bij Slnt- Annaland, Hansweert, Roompot en Zlerlkzee. (AG) Vanaf eind oktober breidt het waterschap het educatieaanbod voor basisscholen uit. We zijn In zee gegaan met het Goese bedrijf Creative Klds Concepts. Het bedrijf Is bekend van onder andere De Techniek Torens en De Pittige Plus Torens die op veel Zeeuwse basisscholen te vinden zijn. Creative Kids Concepts heeft voor het waterschap lesmateriaal ontwikkeld voor groep 6, 7 en 8. Groep 6 maakt een Zeeuwse landkaart en groep 7 gaat aan de slag met water hevelen. En hoe meet je de zuurgraad van verschillende stoffen? Dat Is een deel van de opdracht voor groep 8. Ongeveer 180 basisscholen In Zeeland ontvangen de gratis lespakketten voor alle 3 de groepen. Verder biedt het waterschap al heel wat jaren gastlessen In de klas en rondleidingen op de rioolwaterzuiveringen aan. En daar blijven we natuurlijk gewoon mee doorgaan! (CdP) 7 nieuws aKe n va dge ;ven l bel angi ;oda ter >ors nrori Scheldestromen herfst 2014 Scheldestromen herfst 2014

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2014 | | pagina 4