1, r n College dijkveiligheid Oproep typisch streekgerecht T m k mnmy pt- Getijdenboekjes 2017 i. Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2017. Beleid betreding duinen r - fi Het is typisch voorjaarswerk omdat je de objecten niet alleen vanaf de kant bestudeert, maar ook vanaf het water. De bevindingen moet je dezelfde dag nog verwerken, anders vergeet je dingen. Soms kom je er niet uit en moet je nog een keer terug om te kijken hoe het nu echt zit. Hier bij de Beaufortsluis zijn we ook nog een keer terug geweest." Tegeltjeswijsheid "Alle materialen zeggen iets over leeftijd." Hij wijst naar de binnenkant van de sluis: "Als je hier doorgaat zie je precies waar de grens ligt. Bij sluizen zie je veel hergebruikt materiaal. Bij een woning vermindert dat de waarde, maar hier is dat juist onderdeel van het verhaal. Ik kijk naar de hoofdvorm van het object, steenverbanden, het formaat, de kleur en de gaafheid van de verschillende materialen. Tegenwoordig bestaat 99% van de duikers uit beton en kunststof. Aan het begin van de negentiende eeuw was dat er nog niet eens. Toen werd er gewerkt met andere materialen. Ongeveer 5% bestond uit natuursteen. Vanwege de sterkte van het materiaal werd dit vaak gebruikt bij zeesluizen omdat aan zulke belangrijke sluizen gewoon meer geld werd uitgegeven. 60% van de kunstwerken bestond uit baksteen en 35% uit hout. Het kwam wel eens voor dat er drie planken in de grond geslagen werden en dat was dan een duiker. Metselwerk werd al toegepast vanaf ongeveer de veertiende eeuw, maar wat we hier in het Zeeuwse zien dateert meestal uit de achttiende eeuw en later. Beton is ook veranderd in de loop der jaren. Op Schouwen kwamen we bijvoorbeeld een duiker tegen die monoliet in het werk is gestort. Dat is waarschijnlijk in 1910 gebeurd waarbij ze het beton in één keer in een vorm hebben gegoten. Dat was voor die tijd heel knap." Weet wat je hebt "Bijzonder in Zeeland vind ik de kleinschaligheid. Het is ongelofelijk als je ziet hoe het land hier veranderd is. Poldertje voor poldertje is hier uitgebreid. Nu hebben we in Zeeland zo'n 65.000 sluizen en duikers. Begin twintigste eeuw waren er slechts 8.000 tot 9.000 duikers en 1.800 sluizen. Van die lichting zijn er nu nog zo'n 300 over. Ik denk dat de helft, 150 exemplaren, op enige manier culturele waarde heeft. Vanwege functionaliteit moet je duikers en sluizen natuurlijk vervangen, maar bij vervanging, gooi je een deel van je geschiedenis weg. Daarom is het echt de moeite waard om goed te weten welk erfgoed je hebt, in welke staat het is en hoe je er zorgvuldig mee om kunt gaan." communical t Afgelopen oktober hebben wij in de landelijke Week van Ons Water een college gegeven over dijkveiligheid. Ruim 90 geïnteresseerden hebben we deze avond op ons kantoor in Middelburg mogen verwelkomen! Een aantal reacties: 'Het was zeer informatief en er zijn me wel een aantal zaken duidelijk geworden'. 'Ik wist al veel door mijn waterachtergrond maar toch ook weer nieuwe dingen gehoord' 'Het werd op een leuke manier gepresenteerd en aan de hand van duidelijke voorbeelden uitgelegd. Ook het publiek werd erbij betrokken'. We organiseren het College Dijkveiligheid op woensdag avond 18 januari 2017 nog een keer! Zie ook pagina 14. Meld u aan via communicatie@ scheldestromen.nl of bel 088-2461000. t i Wij zijn op zoek naar lezers die een typisch (winters) streekgerecht hebben. Het liefst ook met een verhaal erachter, wanneer het wordt gegeten, gaat het om een familierecept, etc. Mail naar communicatie@ scheldestromen.nl De getijdenboekjes voor 2017 zijn er weer. Wilt u een gratis boekje ontvangen? Deze kunt u aanvragen via onze website www.scheldestromen.nl/getij. Geen internet? U kunt het getijdenboekje ook schriftelijk aanvragen. Stuur een briefje met uw naam en adres naar waterschap Scheldestromen, team Communicatie, Antwoordnummer 700, 4330 WB Middelburg. Afhalen op onze kantoren in Middelburg of Terneuzen kan natuurlijk ook. Toen ik vroeger met mijn ouders op vakantie naar de zee ging, waren de duinen altijd afgeschermd met prikkeldraad en vele verbodbordjes. Ik zie nu dat je onbelemmerd de duinen aan het Noordzeestrand kunt betreden. Op sommige plaatsen staan lichtblauwe bordjes van het waterschap met het verzoek de duinen niet te betreden. Dit verzoek wordt vaak genegeerd, veelal door spelende kinderen maar ook volwassenen. Wat is het beleid van het waterschap? J.A. Vrijdag, Oostkapelle Uit ervaring blijkt dat prikkeldraad vaak niet voldoende is om mensen te weren uit de duinen. Op onze bordjes wordt gewezen op het belang van de duinen voor de veiligheid. Mensen die geen waarde hechten aan dit belang, laten zich ook niet tegenhouden door een afrastering. Door de zandsuppleties die circa om de vier jaar op de Zeeuwse stranden plaatsvinden, groeien de duinen aan. Hierdoor wordt afrastering direct na een suppletie bedolven met zand, waarna het vervolgens weer wegspoelt vanwege duinafslag. Het onderhouden van afrastering in het duingebied tussen het strand en het duingebied is daarmee een kostbare zaak. Gekozen is om de afrasteringen niet meer te plaatsen. 11 Links: restauratie van gemaal De Piet. Linksonder: de gerestaureerde Bathse heul. Rechtsonder: de opgeknapte Zwartenhoekse zeesluis. Scheldestromen winter 2016 4 i Scheldestromen winter 2016

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2016 | | pagina 6