Worden wij er warm of koud van? Maaien met de maai-app Stormseizoen van start -mmr Vol leven, maar allang dood Breder fietsen bij Dishoek In augustus zijn we met de gemeente Veere gestart met het verbeteren en verbreden van het fietspad onderlangs de duinen bij Dishoek, tussen de Kaapduinseweg en de Vroonweg. De verbreding is nodig omdat het fietsverkeer flink is toegenomen en het fietspad te smal werd. Over een lengte van 1,5 km verbreden we het pad van twee naar drie meter. Ook vervangen we het asfalt en de fundering volledig. Voordat de aannemer is gestart met de werkzaamheden is er gedetecteerd op mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Walcheren is een gebied waar destijds veel vliegtuigbommen zijn gevallen. In november moet het werk gereed zijn. (CdP) Afgelopen zomer was extreem warm en droog. Of we in de toekomst vaker te maken krijgen met deze droge zomers is nog lang niet zeker. De klimaatscenario's van het KNMI zijn er namelijk niet over uit. Uit de modellen blijkt dat Noord-Europa natter wordt en Zuid-Europa droger. Nederland ligt daar tussenin. Daarom kan het bij ons nog beide kanten op! In 2021 komen de nieuwe klimaatscenario's die misschien meer duidelijkheid geven. Eén ding is zeker: het wordt steeds extremer: kort hevig nat en langdurig droog. (JLG) 6 Tbssen oktober en april komen de meeste stormen voor. Wat gebeurt er op zo'n moment bij het waterschap? "Bij ons gaat het niet om de windkracht, maar om de waterstanden." Guiljam van der Schelde, afdelingshoofd Waterkeringen: "In Lelystad houdt het Watermanagementcentrum Nederland de weersverwachtingen continu in de gaten. Op basis daarvan maken ze te verwachten waterstanden."Vanaf een verwachte waterstand van 3,10 meter boven NAP bij Vlissingen worden we 12 uur voor het hoogwater geïnformeerd. Guiljam: "Ik word als eerste gebeld. Dan zeggen ze bijvoorbeeld: 'Bij het eerste hoogwater verwachten we een waterstand van 3,30 meter boven NAP.' Ik beoordeel op basis van ons draaiboek of we in actie komen." Dat kan zijn dat we medewerkers bellen om paraat te zijn of bijvoorbeeld dat we met het operationeel team bij elkaar komen en coupures sluiten. "Het kan ook zijn dat mensen thuis denken 'het waait nu echt hard', maar dat wij niet in actie komen. Het ligt bij ons echt aan de te verwachten waterstanden." Wat als Guiljam zijn telefoon niet opneemt? Dan bellen ze gewoon naar nummer 2 op de lijst.(LvD) Onlangs ontdekten we schitterende fossielen in ons poldergemaal Prommelsluis bij Kerkwerve. Fossielen zijn versteende dieren en planten, zoals overblijfsels van zee egels, slakken, ammonieten en sponzen. Een opmerkelijke geschiedenis, verscholen in natuurstenen wandtegels en dorpels. We deden nader onderzoek met het boek 'Kijk waar je loopt!' van Jelle Reumer. In dat boek vestigt hij de aandacht op wat zich voor onze neus, op straat, in plaveisel, muren en gebouwen aan schitterende straatfossielen met het blote oog is waar te nemen. Voor de wandtegels in ons gemaal is gele kalksteen gebruikt uit groeves in Beieren, van ongeveer 150 miljoen jaar oud. Dit gesteente is veel toegepast in de jaren 70. De drempels in het gemaal zijn van blauwe hardsteen, Arduin. Dit is versteende zeebodem van ongeveer 330 miljoen jaar oud. Ook daar zitten fossielen in en deze zijn goed te zien na het polijsten van de steen. Er zijn drie soorten fossielen: 1) autochtone, te vinden waar de dieren en planten ooit leefden; 2) fossielen die in de ijstijden meekwamen in zwerfkeien of zijn aangevoerd door rivieren zoals de Schelde en de Maas; 3) fossielen die door de mens zijn ingevoerd als bouwmateriaal. Volgens Reumer is een stad dus meer dan dood beton: 'Die zit vol leven, ook al is het dan allang dood'. (JvB) 7 nieu Het maaien van sloten is in volle gang. Waar chauffeurs voorheen op papieren kaarten moesten aangeven waar ze gemaaid hadden, gebeurt dit nu met een zelf ontwikkelde app. Trekkerchauffeur Nico Nagelkerke had het zo onder de knie: "Het werkt super. Je zat altijd met drie kleuren stiften op zo'n grote tekening te kalken, dat werd op den duur een bende! Nu sta ik bij een sloot en kies ik op m'n tablet de maaimethode, bijvoorbeeld klepelen met of zonder bodemfrees en druk op 'streaming'." Op kantoor is direct te zien welke stukken gemaaid zijn en hoeveel meter dat is. Marnix van den Brande bouwde mee aan de app: "Aannemers die voor ons maaien gebruiken de app ook. Afrekening gebeurt namelijk per strekkende meter gemaaide waterloop. Dat is nu secuurder." (LvD) Scheldestromen herfst 2018 Zelf ook de waterstanden volgen? Kijk dan op https:waterinfo.rws.nl We verloten het boekje 'Kijk waar je loopt!van Jelle Reumer. Meedingen? Mail dan voor 31 oktober 2018 naar communicatie@scheldestromen.nl of bel met 088-2461000. Scheldestromen herfst 2018

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2018 | | pagina 4