'Vorst in een zachte december' Fietsroute Twee kantoren Oudste boom Gewoon telefoon verder, dan kan het wel over 800 meter liggen. Kijk, dan huur ik liever de buurman in om mee te rijden op het land, zodat pa kan schuiven." Borstelen met water Met alleen schuiven gaat niet alle slik van de weg. Als het een beetje gaat regenen, smoren, wordt het alsnog vet en verraderlijk glad. Ook daar weten De Jagers raad mee. "We hebben een borstel voor de trekker aangeschaft en zelf een watertankje achterop gemonteerd. Borstelen met water, dat gaat het beste." Het geheim van een schone weg is duidelijk: bijhouden! Niet wachten tot het oogsten klaar is, maar steeds tussendoor bijwerken. En nadien borstelen met water. Weinig boze gezichten Meestal hebben mensen begrip voor de oogsttijd. Zeker als ze zien dat de boer zijn best doet om de slik op te ruimen. Maar ook de weggebruiker moet zich aanpassen. "Soms rijden auto's als een bezetene langs. Dan denk ik 'laat even dat gas los'. Gelukkig zie ik weinig boze gezichten. Ik kan niet vliegen van het land, ik moet toch over de weg. En het is je boterham hè, ik kan niet altijd wachten tot het beter weer wordt om te rooien." Wees gewaarschuwd De weggebruiker informeren met borden is verplicht, volgens de spelregels van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ). Geen overbodige luxe want in de nazomer zijn mensen nog niet altijd voorbereid op gladde wegen. Ko Dek van Dek Opleidingen zei hierover al eerder: "Slik is soms lastig te herkennen. Het komt vaak als verrassing. Zeker als de weg nat is en het een beetje donker is. Zijn belangrijkste tip: 'Haal de snelheid eruit'. Snelheid doet alles. Ko: "Als je 60 kilometer per uur rijdt en je moet ineens remmen, heb je ruim 35 meter nodig voor je stil staat." En in deze tijd - hoe goed de boer het ook heeft geprobeerd op te ruimen - een dun laagje is genoeg voor een stikgladde weg— Slikborden zijn te bestellen op: Melding doen van slik op de weg? inzendingen welkom: communicatie@scheldestromen.nl Blij verrast door de bijgevoegde fietsroute 'Langs de Boorden van de Schelde' bij het zomernummer van Scheldestromen heb ik de route meteen gereden. De auto heb ik achtergelaten op het ruime parkeerterrein van het station Kruiningen - Yerseke. Leuk dat je in die 50 km twee Scheldeoevers kunt bekijken. Ik zag dan ook nogal wat andere fietsers met deze kaart de route rijden. F. van Buren, Terneuzen Leuk om te horen dat u zoveel plezier beleefd aan de themaroute! De themaroute is mede mogelijk gemaakt door het waterschap, ma.ar gemaakt door VVV Zeeland. Voor opmerkingen of suggesties over de route kunt u contact opnemen met info@vvvzeeland.nl. Sinds vele jaren ben ik abonnee op uw kwartaaltijdschrift. Dit zeer verzorgde tijdschrift, vaak met prachtig fotowerk, lees ik met veel genoegen. Een compliment waard. Wel is mij opgevallen dat de inhoud top-down gericht is. Weliswaar vermeldt het colofon dat reacties, vragen of suggesties kunnen worden ingediend, maar de weerslag daarvan ben ik bij de inhoud nog niet tegen gekomen. Ik wil hierbij dan ook graag een voorzet geven, door een vraag te stellen aan het Dagelijks Bestuur (DB), met het verzoek deze op te nemen in Scheldestromen. Waterschap Scheldestromen kent twee hoofdkantoren: één in Middelburg en het andere in Terneuzen. Het in bedrijf houden van twee hoofdkantoren vanaf de fusie heeft zeker te maken met gevoelsargumenten vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Daarom vergadert de Algemene Vergadering beurtelings in Middelburg en Terneuzen. Het aanhouden van twee hoofdkantoren is onnodig en brengt extra kosten met zich mee. Mijn vraag: is het DB voornemens het zogenaamde hoofdkantoor in Terneuzen "om te zetten" in een bijkantoor of steunpunt? In Middelburg is plaats genoeg, want een derde van de niet in gebruik zijnde kantoorruimte is verhuurd. Het personeel uit Terneuzen moet in ieder geval probleemloos in Middelburg terecht kunnen. Thom Aalfs, Vlissingen Dijkgraaf Toine Poppelaars: De situatie van 2 hoofdkantoren ligt vast in provinciale regelgeving. De ruimten in beide kantoren die we niet nodig hebben voor waterschapsmedewerkers, worden geheel onderverhuurd aan andere overheid gerelateerde organisaties. Beide kantoren zijn dus volledig bezetWe vinden het geen extra belemmering om beurtelings in Terneuzen en Middelburg te vergaderen. Om deze redenen gaan we geen initiatieven nemen om de junctie van kantoor Terneuzen te wijzigen. A Een compliment voor uw tijdschrift Scheldestromen. Ik lees het altijd met veel plezier en brengt voor mij het werk van het waterschap dichterbij. In de uitgave 'lente 2018' was een kleine bijdrage over onze oudste bomen langs de Damse Vaart in Sluis die inmiddels ouder zijn dan 80 jaar. Ik weet er nog een, een perenboom, aan de parkeerplaats in de Hobeinsteeg te Vlissingen. Deze perenboom is van 1927 en nu 91 jaar oud. De boom heeft twee overstromingen en een oorlog overleefd. Maar zijn noodlot is beslecht want de perenval in september valt bij enkele buren niet in goede aarde. J. Heyse, Vlissingen wy l Zelf heb ik geen internet, facebook, Instagram, Twitter of Linkedin, enz. Het zou mooi zijn als u bij onderwerpen direct het bestaande telefoonnummer zou plaatsen. Naam bekend bij de redactie Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen op internet en sociale media zit. We hebben uw tip gelijk ter harte genomen: bij de buitenrubriek op pagina 14 en 15 hebben we telefoonnummers genoteerd. Schuiven, spuiten, borstelen- Het is de kunst om het bij te houden! www.ltoledenvoordeel.nl/ veiligheid/modderborden/ slikborden/ Meld slik altijd telefonisch, niet via social media of e-mail. Voor waterschapswegen belt u 088-246 1000. Als u niet weet van wie de weg is, belt u met de politie 0900-8844, zij geven de melding door aan de wegbeheerder. Scheldestromen herfst 2018 september, A Briefen antwoord zijn ingekort. Scheldestromen herfst 2018

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2018 | | pagina 6