is vaak aanleiding om vrije tijd nuttig en met genoegen te besteden met bestudering van de bijbehorende geschiedenis. Dat hierbij ook andere zaken belangstelling opwekken, zoals Zeeuwse Archeologie en Oudheidkunde, is bij dit geheel niet te verwonderen. Deze belangstelling hoeft zich natuurlijk niet alleen op Zeeland te richten, ook munten van het Konink rijk of uit het buitenland kunnen als onderwerp dienen. Het isdaarom te hopen dat door de medewerking van de Numis matische Kring Zeeland aan deze expositie, voor geïnteres seerden, de weg wordt geopend naar de "geheimen van de numis matiek". De Kring wil gaarne een ieder in deze met raad en daad bijstaan. De bijeenkomsten worden gehouden iedere 2e donderdagavond van de maand in gebouw "De Schakel" te Middelburg. Inlichtingen kunt U verkrijgen op het secretariaat, de heer J. Roelse, Diezestraat 57 te Oost-Souburg. Telefoon (01183) - 25^9. NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING ZEELAND. "Wie waren mijn voorouders is een vraag die iedereen zich wel eens stelt. Uit welke streek kwamen zij, waarmee verdien den zij hun brood;- kwamen bepaalde familie-eigenschappen ook in vroegere generaties voor Met de beantwoording van deze en nog vele dergelijke vragen houdt het familieonderzoek (de genealogie) zich bezig. Familieonderzoek is een interessante bezigheid waarvoor vele mensen belangstelling hebben. Maar de een weet niet hoe en waar te beginnen, de ander -die al een eind op weg is- heeft een dood punt bereikt en komt niet verder. Beide kunnen hulp krijgen van personen die óók de genealogie als liefhebberij beoefenen en daarin al verder gevorderd zijn. De in 19^-6 opgerichte Nederlandse Genealogische Vereniging brengt zoekers en belangstellenden samen, beginners en ge vorderden. Men geeft elkaar adviezen en inlichtingen en voelt zich opgenomen in de grote gemeenschap van personen die op de vraag "wie waren mijn voorouders een antwoord willen vinden. 5-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 17