- 19 - de wereld der techniek en die van de kuns;t waren voor Willem blijkbaar onverenigbaar, want hij maakte slechts één zeereis als machinist en gaf er verder de brui .aan. Wel zuchtte Willem Bal na de dood van zijn vader nog lange tijd onder de kijfzieke dictatuur van zijn twee onge huwde zusters, die hem meedogenloos "ielikmaekert! (d.i. Huwelijksmaker??) lieten bakken, een soort koeken en tevens een Baleriaanse specialiteit. Toen ook de zusters zich hadden teruggetrokken in het sobere familie graf en daarin het geheime recept van de ielikmaeker hadden meegenomen, verrichtte Willem Bal zijn eerste be langrijke zelfstandige daad en sloot onmiddellijk de bak kerij Vanaf dit moment begon een glansrijke antq.uair.scar- rière. Want Willem Bal had het geluk aan zijn zijde. Niet alleen door zijn zakelijke en kunstzinnige inslag en nooit aflatende speurzin, maar ook door de lange nabloeidie Middelburg genoot gedurende de 18e eeuw. Bit was de bloeitijd van de Belftse plateelbakkerijen en de eeuw dat uit China in Nederland grote hoeveelheden schitterend porselein werden ingevoerd, waarvan uiteraard zeer veel bij de rijke Middelburgse patriciërs terecht kwam. Deze heren wilden echter - evenals onze eigentijdse mens trouwens - gaarne modern blijven en de ouderwets ge worden spullen gaven zij mee aan de boerendochters die als dienstboden in hun weelderige huizen werkzaam waren. Of zij brachten hun uit de mode geraakte meubelen en gebruiksvoorwerpen naar de veiling waar deze goederen door de arme Walcherse plattelanders voor een appel en een ei werden opgekocht. Zo werden de Walcherse boeren en plattelanders overstroomd met prachtige kunstnijver- heidsprodukten en de speurende Bal richtte onder de bezittihgen van hun 20e eeuwse nazaten ware slachtingen aan. Zo kon het zelfs gebeuren dat Willem Bal op een stra lende zomermorgen in de nabijheid van een Walchers dorp op het erf van een boerderijtje belandde. Hier bleef hij als aan de grond genageld staan, terwijl hij zijn antquairs-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 19