- 3 - Kring te behandelen. Om de collectie van de- heer Minder- houd zo goed mogelijk aan een grote groep personen te kun nen tonen zijn van deze sieraden een 40-tal kleurendia's gemaakt. Aan de hand van deze dia's zal de inleider zijn verhaal doen en vragen beantwoorden. De echte gouden en zilveren sieraden worden natuurlijk ook getoond; ze zullen aan 't einde van de avond kunnen worden bekeken. De heer Minderhoud en zijn zoons zijn ook bereid meegebrachte boe- rensieraden aan de leden te bezien en hun oordeel over kwaliteit en zeldzaamheid te geven. Deze inleiding wordt gehouden op donderdagavond 24 mei 1973 des avonds te 20.00 uur in De Brasserie, Lange Delft 10, Middelburg. 000000000000000000000000 EXCURSIE naar Loverendale. Op_donderdagavond 21^ juni_1973, om_19 uur vrordt voor de leden de gelegenheid geboden tot een bezichtiging van de boerderij-bakkerij "Ter Linde", Lodijkweg 1 (vanaf Serooskerke hoofdweg naar Oostkapelle, 2e zijweg rechts de Rijnsburgseweg inslaan, bij driesprong is de Lodijkweg naar links) Serooskerke. De ÏÏ.V. "Loverendalekweekt onder meer granen voor de bakkerij met zo weinig mogelijk gebruikmaking van kunstmest. Het "natuurbrood" en de "natuurkoekjeswelke hiermede gebakken worden worden in bepaalde kringen zeer gewaardeerd. Deze produkten zijn hoger geprijsd door de lagere landbouwopbrengst maar zij vinden op speciale verkoopadressen in ons gehele land al jaren lang aftrek. De heer F. G-uepin zal ons rondleiden, en ook vertellen over de doelstellingen van de N.V. "Loverendale". P.S. Donderdags wordt er geen brood gebakken, doch-er zijn des avonds vermoedelijk wel koekjes en krentenbrood te koop! De bijdrage voor de excursie en de lezingen bedraagt per excursie of lezing fl. 1,-p.p.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 3