16 - eigenaar dezer buitenplaats is." De tegenwoordige eigenaar, de heer K.Minderhoud dus, vroeg inlichtingen over het ontstaan en de betekenis van de naam Molembaix, zoals deze naam thans gespeld wordt. Er is getracht door het bovenaangehaalde er enige vorm aan te geven. Het is in ieder geval een oude buitenplaats waarvan de grootheid nog enigszins te zien is, al hebben ingrijpende verbouwingen het ver moedelijk sterk in schoonheid verminderd. Wanneer er onder onze lezers iemand is die aanvulligen op het geschrevene weet te~verschaffen, of bijv. volks verhalen rond Molembaix zou kennen, dan zal zoiets zeer gewaardeerd worden. J.L.v.L. FRANS NAEREBOUT In ons bezit kwam een boekje over FRANS NAEREB0UT, geschreven door J. Stamperius, zonder jaartal doch van vóór 1890. Frans Naerebout is de bekende zeeloods uit Vlissingen, geboren uit een vissersfamilie in Veere op 31 augustus 1748. Hij werd samen met zijn broer JACOB, geboren op 13 maart 1743 te Veere, met 7 andere Vlissingse zeelui de redders van de opvarenden van het bekende Oost-indische Compagnieschip "WOESTDUIN" dat op 24 juli 1779 op de laatste zaterdag van de Vlissingse kermis (die ook heden nog worst gehouden in de laatste week van juli). Dit grote zeilschip strandde door onachtzaamheid en onkunde van de loods (volgens Nagt- glas) op de Noorderrassen voor Zoutelande-Westkapelle Het was stormweer, en de reddingstocht met een'"klein vissersscheepje vermoedelijk vanuit de Voorhaven te Vlissingen, waar thans het standbeeld voor Frans Naerebout staat, was zeer gevaarlijk. Men wist op de eer ste tocht 76 schipbreukelingen te redden, en op de tweede-reddingstocht nog 16. Toch verdronken er nog ver scheidene, .opvarenden en passagiers.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 16