- 2 - invloed in dit gebied stond hem - gedachtig aan Tanchelm - bepaald tegen. Toen dan ook in het voorjaar van 1127 de Vlaamse graaf Karei de Goede vermoord werd, maakte hij van de verwarring in Middelburg gebruik, door de Norbertijnen uit Antwerpen hierheen te halen. Dit was de tweede hervorming in korte tijd. Nu voorgoed. De Middelburgse kanunniken hebben tot 157^ witte pijen gedragen en leefden naar de regel van St. Norbertus. Kerkelijke ontwikkeling van de abdij De Norbertijnen of Premonstratenzers (naar de oudste abdij van de orde te Prémontré, nabij Laon, Noord-Frankrijk) of witheren (naar de kleur van hun kleding) waren de eerste kloosterlingen die met succes zielzorg bedreven. Dit was dé taak van de volgelingen van St. Norbertus, die zelf als boete prediker grote delen van Europa was rondgetrokken. Nog in 1127 kreeg de nieuwe Middelburgse abdij van bisschop Godebold van Utrecht het "officium predicandi"het voorrecht en de taak om te preken in Zeeland. Vermoedelijk waren niet alle geestelijken van het kapittel aan de Westmonster reguliere geestelijken geworden. Later blijkt nl. dat één derde deel van de zielzorg in de Westmon- sterparochie voor rekening kwam van de abdijdat wil zeggen dat één van de drie pastoors van de Westmonster door de abt aan de bisschop ter benoeming werd voorgedragen. Het is niet ondenkbaar dat tussen de twee seculiere pastoors en de norber- tijner pastoor, die met de overige kloosterlingen vermoedelijk nog bij de Westmonster woonde, spanningen ontstonden. Misschiej is dat de reden, waarom in 1150 het klooster verplaatst werd naar de plaats, die we nu nog kennen als de abdij. Overigens zijn de gegevens over de verplaatsing van de abdij te vaag, dan dat het voorgaande met zekerheid gesteld kan worden. In de kelder onder de oude statenzaal in het abdij complex werden bij de restauratie na 19^0 tufstenen wanden uit de twaalfde eeuw ontdekt; mogelijk is dat het oudste gedeelte van de abdij. De kanunniken, die hier samenwoonden, verrichtten de zielzorg vanuit hun abdij. In 1162 blijken al vijf kerken door de Middelburgse abdij bediend te worden, nl. Westkapelle, Oostkapelle, West-Souburg, Welle op Noord-Beveland en de West monster voor één derde. In 1188 werd de zielzorg vergemakke lijkt door het pauselijk privilege dat drie of vier leden van de Norbertijner orde mochten wonen bij elk der door hen be-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 22