GOUDSMID MINDERHOUD OVER BOERENSIERADEN. Dat er een groot aantal dames donderdagavond 23 mei aanwezig was op onze goed bezochte bijeenkomst in "De Brasserie" te Middelburg werd kennelijk veroorzaakt door interesse voor het onderwerp dat ons lid, de Westkapelse goudsmid en juwelier P. Minderhoud voor ons behandelde; Antieke boerensieraden. In zijn openingswoord vertelde onze voorzitter -J.L. van Leeuwen dat hij bij de heer Minderhoud een groot aan tal dia's had vervaardigd van de sieraden, omdat ze bij de projectie beter kunnen worden bekeken dan in natura en dat „daarbij ook de finesses beter tot zijn recht ko men. Aan de hand van de getoonde dia's vertelde de heer Minderhoud (die ook zelf broches en boerensieraden ver vaardigt) over de Zeeuwse sieraden die bij de kleding worden gedragen. Hij liet daarbij eerst de sieraden voor de vrouwen en daarna die voor de mannen zien, waarna hij inging op de ontwikkelingen en modeveranderingen op dit gebied. De inleider betoogde dat het dragen van sieraden al zo oud is als de wereld. Eerst niet, maar later hoorden ze onafscheidelijk bij de kleding. Hij begon bij de sie raden voor de muts en daalde zo af. In de 17e eeuw droeg men het eerst de muts in de stad en later op het platteland. Daarbij behoorde een oorijzer om de muts vast te houden. In Zeeland werd het uiteinde van dat oorijzer al spoedig, een gouden plaatje dat later groter van afmeting werd. Op Zuid-Beveland werd het grootste model gedragen. Doch niet overal droeg men deze "stikken", in veel streken droeg men krullen. Later werd dit sieraad uitgebreid met strikken, die soms werden voorzien van waaiers (bv in Domburg). In plaats van de strikken werd bij rouw soms de rouwklok gedragen (en om de hals dan altijd de zwarte kralen). In de muts- spelden zijn, zoals ook bij andere sieraden, verschillen op te merken in de diverse dorpen. De heer Minderhoud liet daarop een grote collectie halssieraden zien met bloedkralen en granaten (gitten). Ook hierbij was de ontwikkeling in de mode op te merken. Ier afwisseling werden enige dia's getoond van dames die

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 7