- 16 - Daarbij kwam in het "Woordenboek der Zeeuwse Dialecten" van Dr. Ha.C.M.Ghijsen naar voren, op pag.99s BILSLAG- spelerieë' is 'n bilslag waerd. Verder vermeldt dit Z.Wdbk nog; a. J'eit soó' d'n bil verbrand je hebt het dadelijk verkorven) b. Je mot bie dat maasns op je wöörden passé, want je heit sdd d'n bil verbrand, c. Ie eit 't deur de billen gelapt (hij heeft het verbrast) Zo staan er ook vier spreekwoorden met het woord bil in het Prisma-Spreekwoordenboek van G.A. Metsers; 1Hij is ermee te paaien als een Jood met de billen van een zwijn; 2i Nu zult gij wat raars zien, zei dronken Barend, en hijl liep met "de billen Ploot; 3Al zwoer de man ook~"bii de billen, hij mag niets aan wat vrouwen willen; 4Kinderen die niet willen krijgen voor de billen. Ook in "Prisma Taalschat" van G.A.Metsers wordt geschrevens ai lood in de billen hebben(zich moeten overgeven) en bzijn goed (bezit) door de billen jagen. In het werk van Br.F. A.-StoettNederlcpreekwoorden uitdrukkingen en gezegden (1923) staat o.m.s twee billen in één broek (twee handen op één„buik) met de bilwagen uit rijden gaan (te voet) hij heeft het lood' al "in cfe bil (hij heeft de slag al beet; hij moet zich gewonnen geven) In A.Huizinga, Nederl. Zegswijzen (1965) staats In zijn billen gebeten zijn (op z'n teentjes getrapt zijn) Op Walcheren hoort men wels Kinderen krijgen billenkoek (pak slaag) De grote VAN DALE schrijft s a. een blote billengezicht (zonder baard of knevel) b. hij krijgt voor de billen (zal berispt worden) owie zijn billen brand moet op de blaren zitten d, dan zullen we eens zien wie de blankste billen heeft

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 16