- 18,- paard zittende Bidder St„ Bastiaen. In 1630' werd een muur opgetrokken in plaat-s- van een houten schutting aan de westzijde van de Hof, "tegen de stads zoute gracht" en de toen tot "binnensingel ge worden Molenberg, In 1595 en volgende "jaren was de oiide stadsmuur afgebroken, de stad uitgelegd en de nieuwe verdedigingswallen (de tegenwoordige bolwerken) werden opgeworpen, die in 1672 nog werden versterkt met een stenen borstwering. De bastions dienden tot plaatsing van. de kanonnen ter verdediging van de stad. Het ging het ^ildedat steeds meer een broedere schap tot gezellig verkeer werd, mede door de steeds meer toenemende welvaart "naar de .vleesche In 1699 klaagden de conchergen dat zij, door de toene ming van hun nering, geen bergplaats genoeg hadden, Daarop werd een ruim bovenvertrek gebouwd tot een schutterskamer met een brede -geballustreerde. trap-als toegang daartoe. Onder een gedéelte van deze schutters- bovenzaal werd. nog een klein vertrek gemaakt, om de jongelui tot "een jonge schutterskamer" te dienen en dit alles werd betaald uit de overwinst die gemaakt werd met gehouden schietspelen, "De twee vertrekken, staande op zich zelve, voor aan langs het plein van gemelde hof, als men de groots poort inkomt", Werden nieuw uit de grond opgebouwd in 1724. Om de nodige penningen daarvoor te krijgen sloot men een lening (lijfrente?) op het leven van vrouwe Plasschaartweduwe van de Heer van der Poort, groot 300,- Vis. tegen 10^ rente of 30,- Vis. per jaar. Het schuttershof had in de loop der jaren ver schillende bezittingen verkregen waaronder landerijen in, Welsinge, Souburg, oud-Vlissingen, Koudekerks, Noord- Monster, G-apinge en Brigdsmmedie in pacht werden uit gegeven. Nog wel aardig is te verhalen dat de pachter van de stads-bier-accijns' er helemaal geen bezwaar tegen had, dat er tijdens de samenkomsten der schutters ook flink gedronken werd, In de 16e eeuw was de drank

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 18