- 5 - knipt in i860. Wie Jantje de Prentenknipper precies was is niet bekend. Mevr. Van Nieuwenhuijzen doet in een apart artikel een poging om dat te vertellen. Er waren nl. overal Jantjes, die prenten knipten. Over deze prentknipkunst komt nu de heer W.Tj. LEVER, directeur-eigenaar van het Ned. Museum voor Knipkunst spreken. De heer LEVER heeft zich helemaal gespecialiseerd op dit onderwerp. Hij bezit veel voor beelden van pr entknipkunstIn zijn museum te Wester- bork (Drente) komen veel bezoekers. 25000 zijn er afgelopen zomer geweest. Hij verzamelt prent knipkunst uit het gehele land en is in vele delen van ons land bekend. Ook Middelburg staat regelmatig op zijn be- zoekprogramma. Omdat hij, voor zover ons bekend, nog niet op Walcheren is opgetreden meenden wij hem te moeten uit nodigen. Hij doet dit graag, niet enkel om de inleiding te kunnen houden, doch ook om de studie. Hij zoekt nl. contacten met mensen die wetenswaardigheden over de prentknipkunst kennen of die voorbeelden bezitten, waarover zij willen worden voorgelicht. En vooral zoekt hij mensen, die vroeger (en ook tegenwoordig) nog de prentknipkunst beoefenen. De heer LEVER is bereid te komen op dinsdagavond 22 januari 1974 in café-restaurant De BRASSERIE Lange delft I0~~te MIDDELBURG-. Hij zal bij zijn inleiding activerend werkzaam zijn, d.w.z. hij brengt een aantal exemplaren mede, en deze worden-in de zaal van hand tot hand getoond. Ook het familiewapen van de Winkel man' s krijgen wij te zien. Daarnaast knipt hij voor. Hij geeft als het ware een kleine les in knipkunst, op zichzelf al heel aantrekkelijk. Tenslotte knipt hij voor een vijftal aanwezigen een zv/art-wit portret gratis. Voor verdere in dit onderdeel geïnteresseerden knipt hij een portret tegen een vergoeding. Alles bij elkaar dus een avond om te noteren. Daarom publiceren wij hem nu reeds in DE WETE.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 5