- 9 - "boterham te verdienen met het knippen van prenten. In het museum voor Noord- en Zuid Beveland is een rijmwens aanwezig, kennelijk van de hand van Jantje de Knipper gedateerd 16 augustus 1866 te Goes, die eindigt"Met Liefde gedaan uWen Broeder die Zig noemt JoSeph de Laat". In het gemeentearchief te Goes is wel de naam van ene Josephus de Laet teruggevonden, gehoren in 1803 als 7e kind uit het huwelijk van Joannis de Laet en Clara Vermaes. Deze Josephus, van "beroep landarbeider en dienstknecht, overleed te" Goes op 16 april 18S3- Hij heeft na zijn 50ste. jaar op verschillende adressen te C-oes gewoond. Of deze Josephus onze "Jantje de Knipper" is? Be authentieke Jantje de Knipper, al dan niet Josephus de Laet, woonde, naar het schijnt, 's winters in het ou de mannenhuis en trok 's zomers langs de dorpen om zijn waar aan de man te brengen. Toen de "Vader en Opziender" van hef'oude mannenhuis" te Goes in i860 zijn gouden jubileum' vierde, werd hem - een gedicht aangeboden, een gelegenheidsvers vol spelfouten, vol gemeenplaatsen, doch ongetwijfeld goed bedoeld. Ook dit gedicht is onmiskenbaar door Jantje geknipt en is ondertekend "Met liefde gedaan, van Alle inWoonders van Oude Man Huis". Men zou nu denken, dat Jantje toendertijd dus een dier "inWoonders" was. Wanneer u nu gelooft. Jantje op het spoor te zijn, is U mis! Want. in i860 was er geen de Laat of de Laet inge schreven in het Huis! Dus wéér is Jantje ons ontglipt! Het word nóg raadselachtiger als de archivarisse van Goes ontdekt, dat het gezin, waarin Josephus de Laet in 1803 werd geboren, Rooms-Katholiek was, want in Jantjes -werk is daarvan geen spoor te ontdekken, in tegendeel; de keuze van zijn onderwerpen schijnt op een streng-calvinistische instelling te wijzen; hij knipte 0 a. Aaron.'s HuisBileam en de Ezel, Davids Voorhof, Salomos Voorhof, Job op de Ashoop, Joiia en de grote Vis Hij knipte talloze kerkboekprentjes, waarvan er nog vele bewaard zijn gebleven. Vaak plaatste hij hierbij twee voorstellingen boven elkaar en beiden kregen een onderschrift, uitgespaard in hoofdletters.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 9