z Steen, verkapte Dijkje 23 Steen, verkapte H.G.J. de Mey 24 Stoel moet komme J.L. v. Leeuwen 23 T Transformatie 21-8-1977 T T F.A. Broeksma 4 U V Veldnamen 23 Veldnamen 24 Veldnamen 25 Veldnamen 4 Versl. aktiviteiten afgel. kwartaal 23 idem 24 idem 25 idem 4 Vervoer op Walcheren C.H. Hesselink 25 Vlissingen, geschiedenis v.e.haven(slot) Sj. Joustra 29 Vlissingen Kenmerk Dijkje 4 Vermeulen, Pier (dialekt) C. Maas sr. 4 W Walcheren in de winter van 1880 (dialekt) Jan Vader 24 Walcherse hartelijkheid (dialekt) F. v.d. Driest 4 Westkappelaars, waar komen ze vandaan H. Slabber 25 Westkappelaar, Verhaal van een oude J.L. v. Leeuwen 25 Woonhuis, Het oude Middelburgse F. Jilleba 4 X IJ 4 23 17 20 13 4 7 4 6 4 2 2 2 2 9 18 9 13 19 8 13 6

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1979 | | pagina 105