Jaargang 1978 letter en titel A Ambachten en fabrieksnijverheid in Middelburg 1864 Arrondissementsrechtbank,rondleiding B Bonthuis Bosbloot Bosbloot Brasser, L.H.; de winter van C D E Eekhoorn te Oostkapelle Ekskursie bijdragen F Financieel overzicht 1977 G Genealogie (verslag, A. J. Witte vertelt) Gevangenis te Middelburg in 1863 Gouden Naald, De Grenspalen op Walcheren Grijpskerke, ekskursie F1 Herbergier in verwachting, anno 1821 Hoechst Holland N.V. Hoechst verslag I J Jaarvergadering Jaarverslag 1977 K Kantklossen Koppen aan gevels Koppen, Het probleem van de L 'Louw Batje' Loodswezen, informatie over M Middelburg in de vorige eeuw N Nieuwe grenzen (oude palen) Nieuwland, Het oude; Waagenburgpolder Nieuwland, Het oude; Langerakpolder N Nudisme in Veere O Oostkerk Oost-Souburg, rondwandeling Oranjezon, ekskursie P Paardenmes Pomp op M'burgse stadhuisplein Prov. Staten, verslag 1864 schrijver Wete blz. 3 17 C.I.v.Nieuwenhuyzen 3 2 Dijkje 3 5 Dijkje 2 12 Dijkje 3 8 F. v.d. Driest 1 9 J.L. v. Leeuwen 2 16 1 16 2 6 2 2 K. 2 18 L. v. Wallenburg 1 17 4 19 v.d. Dr. 3 4 J. Roose 4 20 J.L. v. Leeuwen 1 4 deP. 16 2 4 2 6 K. 3 2 13-1-1978 F.A. Broeksma 2 8 F. Jilleba 3 15 Dijkje 3 8 2 3 H. Sasburg 4 7 Dijkje 3 4 F.A. Broeksma 4 10 F.A. Broeksma 4 13 C.I. v. N. 3 19 F.A. Broeksma 2 10 W.S. 4 3 v.d. Dr. 3 3 Dijkje 3 18 F.A. Broeksma 3 9 K. 2 19 5

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1979 | | pagina 106