DE ZEEUWSCHE TAAL 6 Bij de viering van het 100-jarig bestaan van de christelijke school te Domburg werd een ge dicht voorgelezen uit 1937, waarvan ik het origineel bezat. Het was n.l. gemaakt door mijn moeder over iets dat ze van ons had opgevangen. Het lijkt me wel aardig door de Wete; het is precies zo gebeurd. DE ZEEUWSCHE TAAL (door J. de Pagter-van Keulen) (Was in oude spelling) De Zeeuwsche taal is toch een rare taal Dit blijkt wel uit 't navolgende verhaal. 't Is waar gebeurd, 't geen 'k U vertellen zal En als U er bij doordenkt, vindt U 't ook wel mal. Een onderwijzer die pas hier op Domburg was, Stond op een keer verlegen voor de klas. Verlegen; niet als een kleine jongen, o nee! Maar hij was toch ergens heel verlegen mee. 't Woordje 'verbruid' schreven alle kinderen verkeerd, Hé, dacht die meester, dat moet eens extra geleerd. Dus behandelde hij op een morgen dat woord, Maar geen van de kinderen had 't ooit nog gehoord. Nou, zei meester, zeg jij eens, ja jij kleine guit, Hoe schrijf je ook weer het werkwoord verbruid? Verbruid? meester ik hoor'er nooit van. O, zei meester, nou, zeg jij 't dan maar Jan! Maar Jan trok een gezicht precies als Piet, E, meester, dat woord ken ik niet. Zóó, ging meester verder, wie van jullie kent er dat woord? Niemand? heeft niemand daar ooit van gehoord? Nou, 'k geef een voorbeeld, ik noem nu maar iets, Je ouders beloven je wat, 'k zal maar zeggen: een fiets Maar nu heb je wat stouts gedaan, Je ouders zeggen, nee kind, dat zal niet gaan, Je bent stout geweest, nu krijg je geen fiets, Wel hoe noemen jullie dan zoiets? Toen werd er in de hele klas gelachen en geproest Maar meester, riepen ze in koor, dat is: verpottekroest! DIJKJE Vlissingen aangeslagen Mening van een Duitse Vliegerofficier in 1942: 'Burgers hebben geen verstand van bommen werpen. De Engelsen hebben heel goed gericht, maar de sterke onderwind dreef de bommen zo ver van hun doel'.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1979 | | pagina 10