begraven in het nabijgelegen duin. Van al hetwelk door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, op den eed bij de aanvaarding mijner bediening afgelegd, hetwelk na gedane voorlezing door den geneesheer voornoemd en mij is getekend. Procesverbaal II Ook dit procesverbaal is opgebouwd uit dezelfde lange termen van die tijd die we U zullen 11

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1979 | | pagina 15