WALCHERSE UUTDRUKSELS Vorige keer kwam er maar van één lezer reactie, n.l. van de heer P. van Damme uit Sleeuwijk, die ik bedank van z'n moeite. Zijn uitleg dat uitdruksel nr. 5 'ie is lillik bie de bok gedae' een eufemisme is van een plattere uitdrukking, vind ik ook erg begrijpelijk. Deze keer neem ik maar 10 uutdruk- sels tegelijk, dan schiet het ook wat meer op. Hopelijk zijn er nu niet zoveel zetfouten in als de vorige keer. 'k Zal de nummering maar vervolgen, dat is gemakkelijk als ik erop terug kom. De nummers 8, 9, 10, 13 en 14 komen ongeveer gelijkluidend voor in het Zeeuws Woordenboek, de andere niet. 6. 't is 'n gat as Maoje's gat en Maoje ao 'n gat as 'n mendeure' Deze bloemrijke dubbele vergelij king spreekt boekdelen. Het teke ningetje hierbij is dan ook eigen lijk overbodig, maer allé. 7. 'domenie brand je bekje nie, 't is pap van eergistere' Is het enkel een humoristische op merking bij het opdienen van een heet gerecht, of zit er misschien meer achter? 8. 'al is de kerke grööt, de domenie preekt mè an êên ende' Het Zeeuws woordenboek zegt hierbij: al wil je nog zo graag, je kunt niet meer uitgeven dan je hebt. 9. 'een goed geloof en een kurk op je gat en je kan vaere' Dit is weer zo'n humoristische uitdrukking die geen uitleg behoeft. Voor variaties zie Zeeuws Woordenboek. 10. 'an m'n ouwen urgel, dan kan je draoie vö 'n cent' Het Zeeuws woordenboek zegt 'an j'n urgel' en heeft de toevoeging niet. De betekenis is: dat zou je wel willen. 11. 'jie ei gêên wil, joe wil 'angt an 't rabat' Dit is echt een autoritaire opmerking tegen een kind dat iets wil hebben of doen. Een rabat is een geplooid strookje aan de schoorsteenmantel, ook valletje genoemd. 16

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1979 | | pagina 20