DE WETE gedaan aan de leden van de HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN WETES-WAARDIGHEDEN Verschijnt aan het begin van elk kwartaal Abonnement 12,50 per jaar inclusief lidmaatschap Niets uit deze Wete mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gecopieerd zonder de toe stemming van het bestuur. 'Me wense je vee 'eil en zegen in 't nieuwe jaer en aolles wa-je nodig eit vö je lichaem en ziele'. Met bovenstaande woorden willen we ook dit jaar onze leden weer de beste wensen doen toekomen voor 1979. Een nieuw verenigingsjaar ligt weer voor ons en als bestuur zijn we weer al druk bezig om een voor onze leden zo gevarieerd mogelijk programma voor te bereiden. Terwijl ons eiland in de greep van Koning Winter is, wordt de laatste hand gelegd aan Wete no 1 van 1979. Hopelijk zullen de barre weersomstandigheden ons niet te veel parten spelen en kunnen we ook in het komend kwartaal op een goede opkomst rekenen bij onze lezingen. U vindt zoals gebruikelijk het lezingenprogramma op de laatste bladzijde. Let U vooral op de eerste lezing die verschoven is van 25 januari naar 24 januari 1979. Over de aktiviteiten van het vorige seizoen vindt U een tweetal verslagen. De heren Broeksma en De Mey leveren ook beiden weer hun vaste rubriek met tekening en verder vindt U in deze Wete weer Souburgse Notities en een uitvoerig Vlissings verhaal van de heer Sasburg. Via de Dijkjes en een artikel van de heer Van Leeuwen komen we weer iets meer over de oor logsjaren te weten. De heer Van Leeuwen brengt ook nog een interessant verhaal over moer beibomen en de heer De Pagter stuurde ons een gedicht dat door zijn moeder is geschreven over een voorval op de Domburgse lagere school. Verder nog enkele mededelingen en reakties op vorige artikelen uit de Wete. Wij hopen dat de Wete U ook deze keer weer zal boeien en mocht U schrijversbloed door Uw aderen voelen vloeien, aarzel dan niet om pen en papier te pakken, want mogelijk komt er uit Uw schrijvershand een aardig artikel voor een volgende Wete. J.L. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1979 | | pagina 3