LAAT HET DE WETE WETEN 5 dert. Deze klei was zo taai, dat het materiaal in grote brokken bijna niet uit de schepen kon worden losgemaakt. De heer Sturm had alle aankomende schepen gecontroleerd en hij wist pertinent dat er geen Chinese klei bij was geweest. Hij kende bovendien porcelein-aarde wel, want er was in zijn jongenstijd eens een schip met deze grondstof voor aardewerkfabrieken gestrand in het Sloe, ter hoogte van de tegenwoordige scheepswerf der Kon. MijDe Schelde. Die aarde was bijna wit van kleur geweest, dat wist hij nog, en buitendien erg los van struc tuur. Een schip met een andere kleisoort dan de zeer zware klei van de Klundert zou dus on middellijk zijn opgemerkt door de deskundige waterbouwkundigen en de medewerkers. Mijn speurtocht ging dus een geheel ander beeld opleveren. Om de controle rond te maken heb ik daarna gebeld met de heer J.A.A. Mol te Veere, toen districtshoofd voor dat gebied, ook al gepensioneerd. Ook deze deskundige meende het ver haal van G.L. van Lennep te moeten tegenspreken. De man van het vierde dijkgat te Rammekens is intussen overleden, zodat over de gebruikte klei voor dit dijkgat geen zeker heid kan worden gegeven. Geen van de drie had dit verhaal ooit gehoord. Er blijft dus van het mooie verhaal niets over. Wij hebben ons nu gewend tot de schrijver van de wekelijkse rubriek in het NRC Handelsblad. Deze schrijver heeft geantwoord dat hij in de jaren 1948-1949 werkzaam is geweest in de Rotterdamse haven als controleur. Daar hoorde hij dit verhaal van de verkeerde lichter en hij zegt dan tot besluit: 'maar het lijkt me sterk dat zulks 'hard' te maken valt'. Het is dus niet waar! Het zal wel een sterk verhaal zijn uit die Rotterdamse haven, gehoord in '48-'49. De dijken op Walcheren zijn gedicht aldus: dijkgat De Nolle 2 oktober 1945, dijkgat West- kapelle 12 oktober 1945, dijkgat bij Veere 23 oktober 1945 en dijkgat Rammekens op 22 februari 1946, alles volgens de bekende studie van Wilderom. Het blijkt nu wel eens nuttig zulke verhalen te controleren. J.L.v.Leeuwen In 'De Wete' no 4 van oktober j.l. op blz. 10/11 wordt over Nieuwland geschreven. Op het kaartje op blz. 10 staat bij het dorp de naam Nieuwland, doch bij de polders de namen: Oud St. Joostlandsche Polder en Nieuw St. Joostlandsche Polder. Ik meen, dat de officiële naam van de gemeente, althans vroeger, luidde: Nieuw- en St. Joos- land. Is het U bekend waarom dit Joosland zo vaak zonder T geschreven wordt en welke Sint deze Joos(t) was In deze Wete treft U een accept-girokaart aan, waarmee U Uw contributie over 1979 kunt voldoen. Wilt U zo goed zijn een en ander spoedig in orde te maken U bespaart de penning- meesteresse hiermee een hoop rompslomp. Mocht U behoren tot diegenen, die tot nog toe verzuimden hun contributie over 1978 te voldoen, dan vindt U ook daarvoor nog een accept girokaart ingesloten.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1979 | | pagina 9