Begroting 1984 Inkomsten Volgnr. 1. Batig saldo 1983 12.338,81 3. Contributies 1984 10.500,— 5. Achterstallige contributies 750,— 7. Opbrengst publicaties 500,— 9. Opbrengst uitgave 'k Gaen ik 'n stikje schrieve' 1.827,— 11Bijdragen van de leden in de kosten van excursies en causerieën 500,— 13. Opbrengst uitgave 'Veldnamen Biggekerke en Zoutelande' 1.875,— Totaal 28.290,81 Uitgaven Volgnr. 2. Kosten uitgave 'De Wete' 7.600,— 4. Verzendkosten 'De Wete' 1.000,— 6. Kosten van sprekers 500,— 8. Zaalhuren en excursiekosten 600,— 10. Onkosten Veldnamencommissie 100,— 12. Kantoorbenodigdheden en verdere onkosten secretariaat 500,— 14. Kosten Kamer van Koophandel 60,— 16. Onkosten Commissie Kleine Monumenten 100,— 18. Kosten uitgave Veldnamen Biggekerke en Zoutelande 11.000,— 20. Onvoorzien 6.830,81 Totaal28.290,81

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 16