Financieel Verslag over 1983 Inkomsten Volgnr. 1. Saldo per 1-1-1983 5.724,40 3. Contributies 1983 11.626,50 5. Achterstallige contributies 1981 30,— 1982 592,— 622,— 7. Opbrengst publicaties 624, 9. Opbrengst 'k Gaen ik 'n stikje schrieve' 6.416,40 11Bijdragen van de leden in de kosten van excursies en causerieën 512,30 13. Opbrengst'Ter Garnalenvangst' 4.018,15 15. Rente over 1983 59,03 17. Contributies 1984 77,50 Totaal inkomsten 29.680,28 Uitgaven Volgnr. 2. Kosten uitgave 'De Wete' 7.275,48 4. Verzendkosten 'De Wete' en ander publ. 872,69 6. Kosten sprekers 431,75 8. Zaalhuren en excursiekosten 255,75 10. Onkosten Veldnamencommissie 12. Kantoorbenodigdheden en onk. secretariaat 239,20 14. Kosten Kamer van Koophandel 58,50 16. Onkosten Commissie Kleine Monumenten 70,— 20. Kosten uitgave 'k Gaen ik 'n stikje schrieve' 4.069,44 22. Kosten uitgave 'Veldnamen Biggekerke en Zoutelande' 1.223, 24. Kosten uitgave 'Ter Garnalenvangst' 2.704,56 26. Diverse kosten 141,10 28. Batig saldo 12.338,81 Totaal uitgaven 29.680,28

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 17