Dijkje leden stuurman. Hieraan wordt voldaan. In de laatste twee berichten, op 18 september 1884 en 17 februari 1885 aan het Consulaat te Rotterdam van het Stiftamt te Ribe wordt gewag gemaakt van de verdere afwikkeling der zaken. Dank zij een deskundige te Kopenhagen zijn er nogal wat vragen opgelost omtrent dit zgn. mysterieuze graf. Belangrijk, omdat er verwarring heerst omtrent een tweede aangespoeld lijk rond diezelfde tijd. In een volgend artikel in DE WETE hoop ik hierover te verhalen. Nog enkele aantekeningen volgen tenslotte. In de kopieën van de toegezonden stukken wordt herhaaldelijk over Brouwershaven en het Brouwershavense Gat gesproken. In de 19e eeuw en in de voorafgaande eeuwen was dit de aanloop route naar de zeehavens Dordrecht en Rotterdam. Mogelijk is bij deze door vaart de Belgische stoomboot 'De Wael' vergaan. Zeker is, dat het lijk van de Deense stuurman op de noordwestkust van Walcheren is aangespoeld. Door toedoen van de burgemeester van Vrouwenpolder is hem een eerzaam graf verleend in het prachtige natuurreservaat en tevens waterwingebied van de (huidige) Waterleiding Maatschappij Zeeland. Een Beschadiging aan de steen zal te wijten zijn aan de oorlogshandelingen in november 1944, toen het laatste verzet der Duitsers op het fel-bevochten Walcheren hier gebroken werd. Middelburg, maart 1984, G. de Ru. CULTUUR EN CARNAVAL (Gelezen in de Viva) Pakket vol klederdrachten Ongelooflijk wat de Walcherse vrouwen vroeger allemaal met zich mee moesten torsen. Gekleed in rokken en onderrokken, schort, jak, omslagdoek en met twee mutsen op het hoofd versierd met oorijzers en hangers trotseerden zij de frisse zeewind. De ontwikkeling van de klederdrachten kun je bekijken in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. En dit museum gaat nu ook een aantal kledingpakketten samenstellen over deze klederdrachten. Het eerste pakket is al uit en bevat een aantal tekeningen en beschrijvingen van de zondagse vrouwenkleding (met sieraden) op Walcheren uit de periode 1945- 1960. De informatie hierover is wat summier, maar bij dit pakket gaat 't ook om het zelf maken van deze kelding. Achterin staat een uitgebreide hand leiding met een aantal basispatroonbladen. Misschien een leuk ideetje voor carnaval? Maar je kunt er ook poppenkleding van maken. Verder wordt er een lijst genoemd van musea waar de kleding te bezichtigen is en van winkels waar de stoffen te koop zijn. Deze eeuw is de Walcherse kleding wat grauwer en strenger geworden door de invloed van de godsdienst, maar wat let je om er een kleurig geheel van te maken? De map kost normaal 29,50, maar als je het per postgiro bestelt (881758 van Ver. Vrienden van het Ned. Openluchtmuseum, Schelmseweg 89, Arnhem, o.v.v. kledingpakket Walcheren) moet je 5,25 extra aan portokosten beta len (TV). Waarvan - hoofdschuddend - akte! 22

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 24