Dijkje MARTELLO TOWER In een van de Engelse boeken over de bevrijding van Walcheren staat een foto van de Gevangentoren in Vlissingen met als onderschrift: Martello Tower. Ik heb dat nooit begrepen, totdat we met vakantie waren in Kent, Engeland. Langs de Britse Kanaalkust ligt een snoer van tientallen ronde stenen fort torens, de Martello Towers. Ze werden daar tussen 1803 en 1808 gebouwd om een dreigende invasie van Napoleon af te weren. Het was het laatste snufje op verdedigingsgebied waarmee men in Italië goede ervaringen had opgedaan. Vandaar de verbasterde Italiaanse naam. Nu weer terug naar Vlissingen. Daar lag in 1805 in de havens de invasievloot voor Engeland geconcentreerd. Wie op school goed heeft geluisterd, weet, dat die nooit is doorgegaan. De Gevangentoren is natuurlijk geen Martello Tower, maar er hebben op de dijk bij Vlissingen wel degelijk ronde gevechtstorens gestaan, die door Nape- leon zijn gebouwd. Er is gelukkig nog een mooi plaatje bewaard gebleven in de toren in het fort Kenau Hasselaar. Het lunet is onder het duinzand gestoven en de toren werd later afgebroken. Kennelijk heeft men toen ook een sloop vergunning gekregen. Anders had er nu naast Hotel Britannia een fraaie gevechtstoren van Napoleon gestaan. (Foto: J.C. Schotel. Gezicht op Vlissingen met links het fort Kenau Hasselaar) 32

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 34