AANKONDIGINGEN 11 april 1984 Het bestuur is bijzonder verheugd U te kunnen mededelen, dat de Veldnamen- commissie haar werkzaamheden met betrekking tot de veldnamen van Bigge- kerke en Zoutelande heeft kunnen afronden met een publicatie. Dit boekwerk, 'De Veldnamen van Biggekerke en Zoutelande', zal worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van onze Kring op 11 april 1984 in het verenigingsgebouw Middendorp, Smidsstraat 18 te Zoutelande, aanvang 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst hoopt mr. M.A. Terwoert uit Biggekerke iets te vertellen over het bombardement van zijn woonplaats in de 2e wereldoorlog en zal drs. A.P. de Klerk uit Uithoorn een lezing houden over het landschap van Walcheren vóór 1940 onder de titel: 'Walcheren, een beeld van een land schap'. Beide sprekers lichten hun betoog met dia's toe. 1 mei 1984 In verband met eerstgenoemde bijeenkomst houden we onze jaarvergadering wat later dan de bedoeling was, nl. op 1 mei a.s. We komen daarvoor weer bij elkaar in Hotel Walcheren in Koudekerke. Aanvang: 20.00 uur. Verdere bizonderheden over deze vergadering treft U elders in dit blad aan. Na afloop van de jaarvergadering laat de heer A.A. den Besten uit Vlissingen ons een film zien over Kleine Monumenten uit Zuid-Beveland èn een aantal dia's over hetzelfde onderwerp, genomen - naar het idee van de film - op Walcheren, door een 'foto-groep' van SHOT '68 uit Vlissingen onder leiding van genoemde heer Den Besten. Gelet op de belangrijkheid van deze jaarver gadering verzoek ik U in groten getale aanwezig te willen zijn. 2 juni 1984 De zaterdagmorgen na Hemelvaartsdag staat in onze Kring al sinds jaar en dag in het teken van het dauwtrappen. Ook dit jaar weer! We starten onze wandeling door het prachtige duingebied van Oranjezon (het bekende waterwingebied van (sinds kort) de Water Maatschappij Zuid-West- Nederland onder de bekwame en prettige leiding van de heren Smulders en Joosse om 6.00 uur bij de parkeerplaats Oranjezon. Denkt U om het parkeer- geld? Wie nog nooit meegeweest is, raad ik aan nu eens mee te gaan. Voor mij was het vorig jaar ook de eerste keer. Het is me zo best bevallen, dat er wel iets heel bizonders moet gebeuren, wil ik niet weer meegaan. 23 juni 1984 Wederom een wandeling. Deze keer krijgt Nieuwland de 'invasie' van onze leden te verduren. We starten om 10.00 uur in het Verenigingsgebouw Het Dorpshuis, Veerstraat 2. Eerst vertelt de heer S. de Vos uit Slikkerveer ons het één en ander over zijn favoriete geboorteplaats, waarna hij ons langs ver schillende markante en interessante plaatsen in het dorp voert. Zeer de moeite waard!

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 35