handelaren: verkoping .Grijpskerke 'stinkt' ANONIEME FIRMA Controledienst HOLLAND-AMERIKA LIJN kominiedergewla.s.J >PING VAN DE EEUW Vïïïï:*nuof nooit 'n PERilSCHoi OOSTERS 1AHJ l tUL'guilojJfcl liiaui' UiS een volwaar^ dige denksport met serieuze beoefe naars. „Iedereen kan het leren", zegt Riet de Heer, ,maar om in verenigingsverband een beetje te kunnen meedraaien moet je er wel een zeker inzicht in hebben. Er zijn er ook die het nooit onder de knie krijgen". Wat is dat nu precies, dat kla verjassen? Het antwoord kan zeer uitgebreid zijn. Er bestaan de nodige boekwerken die helderheid verschaffen over zaken als roem, troef, bieden, bekennen, kraken en meer van dergelijke kaarttermen 'sprake van roem (extra punten door een bepaalde kaartencombinatie), troefkleur en tal van andere spelva- rianten. Het is de NKF echter nog niet gelukt een absoluut algemeen reglement samen te stellen. Er be staan twee speelmanieren, de Am sterdamse en de Rotterdamse, die zich in details onderscheiden van elkaar maar zich, tot groot ongenoe gen van de KNF overigens, niet laten verenigen. Zo op het eerste gezicht een kaartspel waarin behoorlijk gerekend moet worden. Riet de Heer: „Dat valt allemaal best wel UUUU.1U. ZJLLUW.iL in verenigingsverband is volgens haar van een gemiddeld niveau, met hier en daar wat uitschieters. Riet de Heer en Ploon Maarschal- kerweerd geven beginnende klaver jassers het advies in het begin voor al veel te spelen en niet bang te zijn voor eventuele blunders. „Ga er als er vier aan het klaverjas sen zijn, maar eens achter zitten, niets leert zo gemakkelijk als dat", doceert de landelijk bekende kla verjasser J. Haes. Cees Maas |lgens de heer Madjlessi komen de nptapijten' niet, zoals in de recla- plder wordt beweerd, uit de Chigo- van de Holland Amerikalijn, Buit India en Pakistan. „Deze ^werken tegen veel lagere kost- dan Iran. Als ze dan worden L als 'echte Perzen', strijkt de veel te grote winst op. grwijl de leek toch geen |t tussen een tapijt uit uit Perzië". Madjlessi: „Al jaren wordt in de pam fletten beweerd dat de tapijten, die hun eindbestemming nooit zouden hebben bereikt, uit de loods van de Holland Amerika-lijn komen. Dan vraag je je toch af, of er nooit een einde aan die partij komt..?". De Economische Controle Dienst (ECD) in Den Bosch heeft twee jaar geleden een einde gemaakt aan een- ZORG DAT ER BIJ BENT!! Iim-LHIIU MmimiVH LIJI1 donderdag,vrndagof m zaterdag naar deze verkoping I OOederen- uit deChicagoloods van de n rechtstreeks aan het publiek verkocht rmming hebben be- tikl en nu legen ELK ■VVNEM1 I IJK H' 'li Y die jaren fcïïr;. Vder nog ■gebaalde n worden 'ets aii WAT U OOK ZOEKT HET ZIT IN DEZE PARTIJEN CHINEESE TAPIJTEN MAROKKAANSE BERBERS OOSTERSE TAPIJTEN en zeer EXCLUSIEVE PERZISC HE TAPIJTEN annemerbbedrijr J.C.de VOOGD HONDEGEMSEWEG 25 GRIJPSKERKE 12aprü van 10.00 tot 21.00 uur 13april van 10.00 tol 17.00 uur 14april van 10-00 tot 17.00 uur DONDERDAGAVOND KOOPAVOND I \en verspreide folder over de verkoping van jrijpskerke er uit. zelfde soort verkoping in Grijpsker ke. Dat gebeurde, omdat het toenma lige bedrijf niet was ingeschreven bij een Kamer van Koophandel. Of het nu om hetzelfde bedrijf gaat, kon de heer Koevoets, woordvoerder van de ECD in Den Bosch, niet zeg gen. Wel deelde hij mee, dat een regionaal ambtenaar van de ECD vandaag of morgen een bezoek zal brengen aan de verkoping in Grijps kerke om te zien of de eisen van de vestigingswet niet zijn overtreden. De heer Madjlessi meent voorts dat de verkoping in Grijpskerke in strijd is met het voor dat gebied geldende bestemmingsplan. Burgemeester mr B. J. van Putten zei desgevraagd niet a la minute te weten of dat inderdaad het geval is. Mocht het bestemmings plan detailhandel aan dat deel van de Hondegemseweg verbieden, dan zal de gemeente Mariekerke toch geen stappen ondernemen. „Als dit maar drie dagen duurt, vraag ik me af of je hier als gemeente nu zoveel tamtam over moet maken. Als het om een permanente verkoping zou gaan, lag dit duidelijk anders", zei hij. De eigenaar van de loods, de heer J. C. de Voogd, heeft het gebouw verhuurd aan transportbedrijf Louws in Middel burg. Een woordvoerder van Louws Transporten deelde mee, dat de ver koping wordt gehouden door Persian Carpet Trading Company BV in Am sterdam. Een directielid van dit Am sterdamse bedrijf ontkende echter ook maar iets met de verkoping te maken te hebben.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 38